Notariële archieven

Bij Gemeentearchief Ede en Barneveld zijn duizenden notariële akten aanwezig. Vrijwilligers zetten zich al jaren in om deze akten te beschrijven. Van Barneveld, Voorthuizen, Ede en Lunteren zijn in totaal ruim 30.000 akten toegankelijk gemaakt. De meeste van deze aktes zijn gescand en op internet in te zien en te downloaden.

U kunt hier zoeken in de notariële akten.

Welke akten kan ik op internet vinden?

Voor notarissen met de standplaats Ede zijn de akten van de jaren 1811 tot en met 1837, 1842-1849, 1860-1863, 1868-1883, 1890-1894, 1896, 1900-1918 en 1926-1927 beschreven en de gescande aktes op internet geplaatst. Ook zijn de niet-aanwezige aktes uit de repertoria* van de periode 1868-1916 ingevoerd.

Voor notarissen met de standplaats Lunteren zijn de akten van 1817-1824, 1863-1865, 1884-1895, 1906-1908, 1916-1919 en 1931 beschreven en de gescande aktes op internet geplaatst. Ook zijn de niet-aanwezige aktes uit de repertoria van 1884 tot en met 1895 ingevoerd.

Voor notarissen met de standplaats Barneveld en Voorthuizen: zie de website van Gemeentearchief Barneveld.

Dagelijks beschrijven vrijwilligers de notariële akten, dus het digitale aanbod breidt zich gestaag uit.

Wat zijn notariële akten?

Bij de notaris worden veranderingen in eigendom en rechten vastgelegd. Of voorgenomen veranderingen, zoals in een testament. Zodoende komt er heel veel informatie over goederen en mensen in de akten terecht. Daardoor kunnen ze voor onderzoekers een belangrijke bron zijn. Genealogen (stamboomonderzoek) vinden er van alles over familiebetrekkingen, bezittingen van de familie, en plekken waar de familie woonde. Voor andere onderzoekers is er informatie over bijvoorbeeld het gebruik van grond en houtsoorten, het ontstaan van gebouwen, inboedels enz. Wie de akten over een wat langere periode doorneemt, leert al gauw wie de welvarende mensen in de regio waren, want die hadden altijd wel iets te verkopen of leningen te verstrekken.

Notariële akten worden na 75 jaar openbaar. Voor testamenten geldt een uitzondering. Testamenten en andere uiterste wilsbeschikkingen zijn na 100 jaar openbaar.

Waar worden notariële akten bewaard?

Een notaris heeft de plicht om de oorspronkelijke door hem opgemaakte akten, minuten geheten, te bewaren (partijen krijgen van hem een afschrift). Deze bewaarde aktes vormen samen het notariële protocol, ofwel het notarieel archief. Dit archief wordt bewaard bij de notaris zelf of bij zijn opvolger(s) en daarna in een notariële archiefbewaarplaats bij de arrondissementsrechtbank. Na 75 jaar worden notariële archieven overgedragen aan openbare archiefbewaarplaatsen, waarmee ze voor iedereen ter inzage zijn. De laatste overdracht betrof de periode 1926-1935 (met dien verstande dat notariële archieven in openbare archiefbewaarplaatsen geen testamenten van de periode 1926-1935 bevatten aangezien voor deze stukken een beperkte openbaarheid van 100 jaar geldt).

Voor het inzien van notariële aktes die nog niet zijn overgedragen gaat u naar de betreffende notaris of zijn opvolger, zie https://www.notaris.nl/het-opvolgersarchief

Welke akten zijn er?

De notariële akten van de notarissen in Ede en Lunteren over de periode 1811-1935 zijn aanwezig in Ede. De testamenten van de laatste honderd jaar zijn hieruit gehaald. Ook zijn in Ede de notariële akten van de notarissen in Scherpenzeel 1811-1887 ondergebracht. Na 1887 was er – tot enkele jaren geleden – geen notaris meer in Scherpenzeel.

Het “repertoire” is een apart register met enkele gegevens en de korte samenvatting van de akten. Dat maakt van het repertoire een hulpmiddel om in het protocol te zoeken.

In Barneveld zijn de notariële akten van de notarissen in Barneveld en Voorthuizen over de periode 1811 – 1935 aanwezig. De testamenten van de laatste honderd jaar zijn hieruit gehaald. Zie de webpagina van Gemeentearchief Barneveld voor meer informatie over de akten van Barneveldse notarissen.

Zoeken in Archieval

Hoe moet ik zoeken?

U kunt tegelijkertijd de akten van Ede en van Barneveld doorzoeken. U kunt ook kiezen voor één van deze twee gemeenten. Wanneer u uitgebreid zoekt, kun u zoeken op persoon, datum, locatie, standplaats van de notaris, soort akte. Zoeken met een sterretje aan het eind van een zoekwoord kan u helpen: Wanneer u zoekt op Lunter* wordt alles gezocht dat met ‘Lunter’ begint, zoals Lunteren, Luntersch, Lunterse, Lunteraan.