Onderzoek

In het Gemeentearchief Ede kunt u terecht voor veel verschillende soorten van onderzoek. Veel van onze bronnen zijn digitaal beschikbaar via www.Archieval.nl
Zo kunt u thuis alvast beginnen met uw onderzoek.

Lokaal historisch onderzoek

Bij het zoeken naar gegevens over (onderdelen van) de geschiedenis van straat, buurt, woonkern of onderwerp kunt u gebruik maken van de volgende bronnen:

  • Kadastrale archieven en bouwvergunningen geven veel informatie over persoonlijk bezit.
  • Dat geldt ook voor de notariële archieven, waarin veel te vinden is over eigendomsveranderingen. De originele akten kunt u inzien in de studiezaal.
  • In de archieven van het gemeentebestuur is veel informatie bewaard gebleven over de geschiedenis van de diverse woonkernen in de gemeente, het bestuur en de ontwikkeling hiervan.
  • In de talrijke verschillende particuliere archieven is een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden aanwezig.
  • Veel artikelen in de tijdschriften van de historische verenigingen in onze gemeente zijn tot stand gekomen dankzij onderzoek in de bij het Gemeentearchief aanwezige bronnen. Ook voor onderzoek door scholieren en studenten is er naast archiefmateriaal zeer veel geschikt documentatiemateriaal te vinden.

Wetenschappelijk onderzoek

Ondanks de relatief jonge geschiedenis van de gemeente Ede is er volop materiaal aanwezig voor het doen van wetenschappelijk historisch onderzoek. Zo zijn er ruimschoots onderwerpen te vinden voor een doctoraalscriptie en zelfs voor promotieonderzoek. Te denken valt bijvoorbeeld aan een sociologisch onderzoek naar de betekenis van de ENKA voor de ontwikkeling van Ede in het eerste deel van de twintigste eeuw. Een rechtshistorisch onderzoek naar de opkomst, de betekenis en het verdwijnen van de buurten in de gemeente Ede is eveneens een prachtig onderwerp. Zo zijn er voldoende bronnen om wetenschappelijk onderzoek in de Edese archieven de moeite waard te maken. Hierover kunt u contact opnemen met gemeentearchivaris Peter van Beek, telefoonnummer (0318) 68 03 57.

Stamboomonderzoek

Voor de beginnende en de gevorderde stamboomonderzoeker zijn er in het Gemeentearchief Ede veel bronnen aanwezig. Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters, akten van de burgerlijke stand, een gereconstrueerd bevolkingsregister (het originele bevolkingsregister is in 1942 door brand vernietigd) en notariële archieven. Verder kunt u de fotocollectie raadplegen alsmede de kadastrale archieven en de belastingbronnen. Van al deze mogelijke bronnen voor uw onderzoek - en nog veel meer - zijn inventarissen en indexen aanwezig in de studiezaal. Zie verder de pagina Genealogie

Onderzoeksopdracht

U kunt het Gemeentearchief Ede opdracht geven tot het uitvoeren van een onderzoek. Daarvoor stuurt u een e-mail naar gemeentearchief@ede.nl waarin u opdracht geeft tot het uitvoeren van een onderzoek. Als u een onderzoeksopdracht geeft is dit niet gratis. Ook als het door u gewenste onderzoek geen resultaat heeft opgeleverd, sturen wij een rekening voor de tijd, besteed aan uw vraag. Voor de hieraan verbonden kosten zie ons tarievenoverzicht.

Naar boven