Digitaliseren op verzoek

Flyer Scanning on demand
Flyer Scanning on demand

Via www.archieval.nl kunt u door onze archieven en collecties zoeken. Van veel materiaal kunt u online een kopie downloaden of reproductie bestellen, maar niet van álles. 

Digitaliseren op verzoek

Digitaliseren op verzoek (Scanning on demand) betekent dat, wanneer u archiefmateriaal digitaal wenst te ontvangen, u dit aan ons kunt doorgeven. Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld; niet álle archiefstukken komen in aanmerking voor digitalisering. Zo digitaliseren wij alleen archiefbestanddelen uit geïnventariseerde archieven en mag er geen beperking op de openbaarheid voor het bestanddeel gelden.

Aanvragen

Wanneer u stukken digitaal wilt ontvangen, stuurt u een een e-mail naar gemeentearchief@ede.nl met de volgende gegevens:

  • Uw volledige naam;
  • Adres;
  • Postcode en woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Van welk materiaal u scans wilt ontvangen (= naam archief of collectie én inventarisnummer).

U kunt maximaal vier inventarisnummers per keer aanvragen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Wat digitaliseren wij niet?

  •     archiefmateriaal dat niet geïnventariseerd is;
  •     archiefstukken die te kwetsbaar zijn;
  •     archiefstukken die niet openbaar zijn;
  •     boeken.

Na digitalisering worden de scans gekoppeld aan het inventarisnummer. Ze zijn daarna voor iedereen beschikbaar via onze website Archieval.