Historisch Cahier “Een druppel kunst is beter dan een zee van weten”

Op woensdag 13 december was de presentatie van het Historisch Cahier "Een druppel kunst is beter van een zee van weten", Gemeentebeleid van Ede voor de beeldende kunst.

Gedurende het afgelopen jaar heeft de auteur Gerard van Bruggen onderzoek gedaan naar de rol die de gemeente Ede vanaf het midden van de twintigste eeuw heeft ingenomen bij het aankopen en bevorderen van de zichtbaarheid van kunst in de openbare ruimte. Diverse gemeentelijke kunstcommissies hebben zich hiermee bezig gehouden en de resultaten hiervan zijn aanwezig door de hele gemeente heen. In alle woonkernen zijn kunstwerken geplaatst die al dan niet tot waardering leiden. Maar zo gaat dat met kunst. Over de kunstenaars en andere betrokkenen gaat deze nieuwe uitgave. Dankzij een zeer gevarieerde tekst en prachtige oude en nieuwe beelden is het een zeer lezenswaardig boek geworden, waar in elk geval de auteur en de uitgever heel trots op zijn.

Het boek is te hoop bij de boekhandel en in de studiezaal van het Gemeentearchief voor de prijs van € 14,50.