Nieuwsberichten 2013

Nieuwsbrieven 2013

Nieuwsbrief 3 2013 (pdf)

Nieuwsbrief 2 2013 (pdf)

Nieuwsbrief 1 2013 (pdf)

December 2013: mini symposium 'Historie Leeft'

Donderdag 12 december a.s. organiseert het gemeentearchief in de Atriumzaal van Cultura aan de Molenstraat 45 in Ede van 13.30 - 17.00 uur voor de derde keer een ‘Historisch Café’. Vier sprekers geven tijdens dit mini-symposium een korte verhandeling over het eigen onderwerp.

De gespreksleider is Frits Dimmendaal. Aansluitend geeft Peter van Beek, gemeentearchivaris het startsein voor deze middag. Sprekers zijn: Jan Willem van Ree over 'Een kleine muziekgeschiedenis van Ede. Vervolgens Klaus Bodlaender over ‘1813 Nederland weer vrij. Einde Franse overheersing’. Daarna Henk Luning over het onlangs verschenen ‘Bellenboek’ en tenslotte Henk van Amerongen over ‘Boerderijen in Bennekom'

November 2013: Uitslag verkiezing Stuk van het Jaar

Het toegangskaartje voor de Europacupfinale Feyenoord-Celtic uit 1970 van het Stadsarchief Rotterdam is met 2.275 stemmen gekozen als hét Stuk van het Jaar 2013. Een potloodtekening van een Siamese tweeling (Stadsarchief Vlaardingen) en een briefje met bloedspatten van Willem Frederik van Nassau (Tresoar) eindigden op de tweede, resp. derde plaats.

De Edese inzending, kindertekeningen achter in het buurtboek van Wekerom, is met 264 stemmen als dertiende geëindigd (van de 41 deelnemende archieven). Een hele mooie uitslag. Iedereen die gestemd heeft op het Edese Stuk: hartelijk dank!

November 2013: Boeken van het Gemeentearchief Ede te koop in webwinkel mijnGelderland

Als eerste archief neemt Gemeentearchief Ede deel aan de webwinkel van Erfgoed Gelderland. Tien publicaties van het Gemeentearchief zijn via de onlangs gelanceerde Gelderse webwinkel verkrijgbaar: webwinkel.mijngelderland.nl

De publicaties die worden aangeboden hebben een link met de canon van Ede. Maar ook gaat het om onderwerpen die de grenzen van de gemeente Ede overschrijden. Dit zijn de publicaties die u digitaal kunt bestellen:

 • 'Sims, get me a prisoner'. Screaming Eagles van de 101 US Airborne Division met hun ‘Incredible Patrol’ op de Veluwe en fragmenten van gevechten in Noord-Brabant en de Betuwe.
 • Heengegaan, geschiedenis van de dodenbezorging in de gemeente Ede.
 • Niet bij brood alleen. Sporen van de Enka in de Edese samenleving.
 • Kunstzijdefabriek Enka. Tachtig jaren werkgelegenheid en welvaart in Ede.
 • De heilzame bedoelingen van Koning Willem I. De bestrijding van de stuifzanden op de Veluwe na 1800: over de verordeningen, het toezicht op en de uitvoering van de maatregelen.
 • Toen was vliegen nog niet gewoon. Jan Hilgers en vliegkamp Ede.
 • Ben je bij het parachutespringen geweest? Airborneherdenkingen bij Ede.
 • Opgedolven Ede: Door archeologen in de bodem ontdekt.
 • Pegagus (herdruk).
 • Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede

Oktober 2013: Geboorte- en overlijdensakten Ede online

De Edese geboorteakten van 1811 tot 1905 en de overlijdensakten van 1811 tot 1955 zijn online beschikbaar. De komende maanden komen daar ook de huwelijksakten bij.

In 1811 werd onder Napoleon de burgerlijke stand ingevoerd. Zo ook in de toenmalige gemeenten Bennekom, Ede, Lunteren en Otterlo. In 1818 gingen deze vier gemeenten op in de gemeente Ede. Gemeentearchief Ede heeft deze akten, ruim 75.000 stuks, laten digitaliseren.

U kunt de aktes doorzoeken op achternaam, voornaam, datum of periode en soort akte. De scan van de akte is in te zien én volledig kosteloos te downloaden.

September 2013: Burgemeester neemt Historisch Bericht in ontvangst

Burgemeester Cees van der Knaap ontving op 20 september het eerste exemplaar van het nieuwe Historisch Bericht 'Sims, get me a prisoner' uit handen van auteur Evert van de Weerd. In de uitvoerig geïllustreerde uitgave ‘Sims, get me a prisoner’. Screaming Eagles van de 101 US Airborne Division met hun ‘Incredible Patrol’ op de Veluwe en fragmenten van gevechten in Noord-Brabant en de Betuwe beschrijft Van de Weerd de ongelofelijke patrouille van luitenant Sims om één of enkele krijgsgevangenen te maken in vijandelijk gebied. Uiteindelijk kwam Sims met 32 krijgsgevangen terug. Deze patrouille wordt bovendien geplaatst tegen de achtergrond van de rol van de 101 US Airborne Division in Market Garden.

Het zevende Historische Bericht is te koop of te bestellen bij Gemeentearchief Ede (0318) 68 03 59 of via gemeentearchief@ede.nl. De prijs is € 10.

September 2013: Historisch Bericht 'Sims get me a prisoner'

Eind oktober 1944 formeerde luitenant Sims een patrouille om één of enkele krijgsgevangenen te maken in vijandelijk gebied. Uiteindelijk kwam Sims met 32 krijgsgevangen terug. Deze patrouille is, tegen de achtergrond van de rol van de 101 US Airborne Division in Market Garden, uitvoerig geïllustreerd weergegeven in het nieuwe Historisch Bericht van Evert van de Weerd: ‘Sims, get me a prisoner’. Screaming Eagles van de 101 US Airborne Division met hun ‘Incredible Patrol’ op de Veluwe en fragmenten van gevechten in Noord-Brabant en de Betuwe.

Burgemeester Cees van der Knaap neemt op 20 september het eerste exemplaar in ontvangst van auteur Evert van de Weerd. Op 21 september is het Historisch Bericht te koop bij de stand van het Platform Militaire Historie Ede Ede op terrein voor de Airbornelandingen. Daarna is het te koop of te bestellen bij Gemeentearchief Ede (0318) 68 03 59 of via gemeentearchief@ede.nl. De prijs is € 10. 

September: Kindertekeningen uit 1867 Edes ‘Stuk van het Jaar’

De kindertekeningen in het buurtboek van Wekerom uit 1867 worden de Edese inzending voor de landelijke ‘Stuk van het Jaar’ verkiezing. Dit bleek nadat op 30 augustus de stemming was gesloten. Bezoekers van de studiezaal en van de facebookpagina van Ede verkozen dit tot hét archiefstuk van Ede.

Van de elf genomineerde archiefstukken wonnen de kindertekeningen nipt van een verslag van een dramatische brand uit 1857 en de toekenning van het gemeentewapen uit 1816. Het winnende archiefstuk doet in de Maand van de Geschiedenis (vanaf 1 oktober) mee aan de nationale ‘Stuk van het Jaar’ verkiezing via de website www.onsdna.nl

Bekijk hier de genomineerde stukken van het Gemeentearchief Ede.

September 2013: Archief Commissarisen van de Grindweg toegankelijk gemaakt

Commissarissen van de Grindweg van Ede naar Barneveld, 1845-1881 en van Ede naar Wageningen, 1846-1876, archiefnummers 027 en 028

In 1827 werden plannen gemaakt een straatweg aan te leggen van Wageningen door Bennekom, Ede, Lunteren en Barneveld naar Nijkerk. Deze weg zou dan aansluiten op de straatweg Amersfoort over Nijkerk, Harderwijk naar Katerveer bij Zwolle. Pas in 1845 komt er voortgang in deze plannen. De gemeenteraden van Ede en Barneveld kwamen overeen om voor gezamenlijke rekening het gedeelte tussen Ede bij Kernhem en de herberg de Marsch bij de weg tussen Amersfoort en Deventer van grind te voorzien. Verder zouden drie tollen worden gebouwd. Twee op Edes gebied: bij de Goorsteeg en bij de Scharrenburgersteeg. Het beheer werd uitbesteed aan commissies. Toezicht vond plaats vanuit de gemeente.

Het archief is geïnventariseerd door Gonda Zwart-Heerdink, is 1.5 strekkende meter en telt 39 inventarisnummers. 

Mei 2013: Onderzoeksgids Bataafs-Franse periode

De periode 1795-1820 was een roerige tijd in onze geschiedenis. Dat gold voor het hele land en uiteraard ook voor Ede. In 1795 werd het college van ambtsjonkers afgezet en vervangen door een municipale raad. In de decennia daarna wisselden de grenzen, samenstelling en bevoegdheden van de raden in Ede. De omvang van gemeenten wisselden nogal. Was eind achttiende eeuw Ede, samen met Scherpenzeel, 'slechts' onderdeel van de gemeente Barneveld; zo was datzelfde Ede in 1812 in vier afzonderlijke gemeenten opgedeeld. En in de hele periode werd er voortdurend anders omgegaan met de vraag waartoe Gelders Veenendaal behoorde.

Het is opmerkelijk hoe weinig historisch onderzoek gedaan is naar deze - ingewikkelde - periode binnen de Edese gemeentegrenzen. Om onderzoekers hierin te helpen is een onderzoeksgids samengesteld. Paul van Lunteren deed de afgelopen weken, in het kader van zijn studie Geschiedenis aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, onderzoek op de terreinen van het openbaar bestuur, de openbare orde en defensie. De onderzoeksgids helpt een weg te banen door de diverse archiefoverzichten en inventarissen, hoofdzakelijk van archieven bij Gemeentearchief Ede.

April 2013: drie archieven toegankelijk

Recent heeft het gemeentearchief drie archieven toegankelijk gemaakt. Deze drie inventarissen zijn aan het archievenoverzicht van het Gemeentearchief Ede toegevoegd. Het gaat om de volgende archieven:
•    Pianofabriek Rippen, 1934-2000 (2010), archiefnummer 209
Dit archief is via een oud-werknemer van de pianofabriek in Ede, de fabriek sloot in 1991, bij het gemeentearchief terecht gekomen. Het is dus niet het bedrijfsarchief. De oud-werknemer heeft in de periode dat de fabriek dicht ging, archiefbescheiden uit de fabriek verzameld en meegenomen. De bescheiden zijn chronologisch geordend. Verder bevat het archief ook (plak) boeken met foto’s, recensies, advertenties, reclame-uitingen en krantenartikelen. De omvang van het archief is één strekkende meter en omvat 53 inventarisnummers.
•    Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008, archiefnummer 215
De vereniging wordt in juni 1887 opgericht. Naast de Gereformeerde kerk op de hoek Krulweg/Veenderweg te Bennekom wordt door de vereniging in 1888 de eerste school gebouwd. In 1913 volgt de tweede school aan de Rijnsteeg te Bennekom. Dit archief bevat naast de notulen van de vergaderingen van het bestuur van de vereniging over de periode 1893-1988, louter archiefbescheiden over de school aan de Rijnsteeg. De omvang van het archief is één strekkende meter en omvat 91 inventarisnummers.
•    Gravenadministratie Gemeente Ede, 1804-1990 (2003), archiefnummer 231
Dit archief geeft de geschiedenis weer met betrekking tot de totstandkoming van de begraafplaatsen in de gemeente Ede. Verder bevat het archief de registers met betrekking tot de algemene begraafplaatsen en de eigen graven, van de Gemeente Ede en van de beheerders van de begraafplaatsen. Verder zijn er ook plattegronden van de begraafplaatsen in de diverse plaatsen van de gemeente Ede in het archief opgenomen. Het archief heeft een omvang van twee strekkende meter en omvat 74 inventarisnummers.
De archieven zijn geïnventariseerd door Arjan Molenaar, Liesbeth van Roekel en Herman Verbakel.

Maart 2013: Symposium 'Historie Leeft'

Op donderdag 14 maart 2013 wordt van 14.00 tot 17.00 uur het symposium ‘Historie Leeft’ gehouden in Cultura in Ede. Thema van dit symposium is de militaire historie van Ede. Het symposium besteedt aandacht aan vijf onderzoeken. Dat gebeurt in de vorm interviews met de onderzoekers. Met vragen uit het publiek wordt een interactief karakter aan deze middag gegeven.

Het symposium is georganiseerd door het gemeentearchief Ede, in nauwe samenwerking met het Platform Militaire Historie Ede.

Programma (pdf)

December 2012: notariële archieven Barneveld en Ede beschikbaar

Bij Gemeentearchief Ede en Barneveld zijn duizenden notariële akten aanwezig. Vrijwilligers zetten zich al jaren in om van deze akten uittreksels beschikbaar te stellen. Van bijna 20.000 akten zijn inmiddels uittreksels in te zien.

Welke akten kan ik vinden?

Voor notarissen met de standplaats Ede zijn de akten 1868-1881, 1900-1910 en 1914-1916 beschreven. Ook zijn de repertoria 1868-1916 ingevoerd.
Voor notarissen met de standplaats Lunteren zijn de akten 1884-1889 beschreven. Ook zijn de repertoria 1884-1895 ingevoerd. Een compleet overzicht van de Edese notariële archieven vindt u in het archievenoverzicht. Voor notarissen met de standplaats Barneveld zijn de akten 1814-1818 en 1864-1925 beschreven. Voor notarissen met de standplaats Voorthuizen zijn de akten 1826-1832 beschreven.

Op de pagina Genealogie vindt u meer informatie.

December 2012: Inventarissen van drie archieven gereed

De inventarissen van drie archieven zijn aan het archievenoverzicht van het Gemeentearchief Ede toegevoegd:

 • het archief van de Gemeenteontvanger over de periode 1818-1961. De Gemeenteontvanger was in de periode 1818-1978 in de gemeente Ede belast met de invordering van inkomsten en betaling van de uitgaven van de gemeentelijke organisatie. De inventarisatie is uitgevoerd door mw. G. Zwart-Heerdink.
 • de archieven van het Sociografisch Bureau, afdeling Onderzoek en Statistiek, afdeling Beleid, Onderzoek en Statistiek en afdeling Onderzoek, Ontwikkeling en Statistiek van de gemeente Ede over de periode 1969-2004 (2009). De belangrijke stukken in deze archieven vormt de reeks rapporten ‘Ede in cijfers’ over de periode 1969-1993. Elk jaar werd belangrijke statistische informatie over de gemeente Ede gebundeld. De inventarisatie is uitgevoerd door Liesbeth van Roekel, Herman Verbakel en Arjan Molenaar.
 • de archieven van de Hervormde Gemeente Maranathakerk Lunteren over de periode 1955-2005 (2010), bestaande uit het archief van de Vereniging Nederlandse Hervormde Minderheid te Lunteren over de periode 1955-1965 en het archief van de Hervormde Gemeente Maranathakerk Lunteren over de periode 1965-2005 (2010).  De inventarisator van de archieven, ds. T. van’t Veld, heeft als inleiding op de inventaris een gedetailleerd verhaal geschreven over de ontstaansgeschiedenis van de kerkelijke gemeente.

December 2012: Bibliotheek Vereniging Oud Ede naar het Gemeentearchief

De bibliotheek en het documentatiecentrum van de Vereniging Oud Ede (VOE) is overgebracht van het Historisch Museum Ede naar het Gemeentearchief Ede. Dit betekent een enorme verbetering in de dienstverlening en de informatievoorziening. Meer informatie over de lokale en regionale geschiedenis is nu te vinden op een centrale plek.

De bibliotheek bevat een kleine duizend uitgaven over Ede. Zo bevat de collectie van de VOE geschriften van Detmar uit de 19de eeuw, een uitgave van de Edese Johannes Kloek uit 1717, maar ook een moderne kroniek van de buurt Maanderbroek uit 2011. Zeker de laatste jaren is de boekencollectie met zorg en kennis van zaken opgebouwd door mevrouw Groen (tot 1988 directeur van de openbare bibliotheek in Ede).

Vrijwilligers van de Vereniging Oud Ede zijn aanwezig op donderdagmiddag en vrijdagochtend om de collectie verder te ontsluiten en om hun leden te helpen met onderzoek. Ook de studiezaalmedewerkers kunnen de bezoekers van hulp en advies voorzien.  Een afspraak maken is niet nodig.

Oktober 2012: Heengegaan, een nieuw historisch cahier van Maty Romein

Deel 18 in de serie Historische Cahiers heeft als titel 'Heengegaan, geschiedenis van de de dodenbezorging in de gemeente Ede'. Het boek begint bij de grafheuvels uit de prehistorie en beloopt de eeuwen daarna tot de allerjongste tijd. Aan de orde komen tal van gebruiken, gebeurtenissen, graftekens en bijzonderheden over de locaties waar overledenen zijn begraven of gecremeerd. Ook de rol van kerk en overheid wordt behandeld. Daarnaast worden de ontwikkelingen in het uitvaartwezen uitvoerig beschreven. Deze nieuwste uitgave is te koop bij het Gemeentearchief, in de lokale boekhandel en bij de musea in de gemeente. De verkoopprijs is € 12,50.

Augustus 2012: archiefstukken uitgeleend

In verband met de tentoonstelling 600 jaar Kernhem (van 8 september 2012 tot 24 februari 2013) in het Historisch Museum Ede zijn een aantal stukken tot 10 maart 2013 niet raadpleegbaar.

Juli 2012: Drie nieuwe inventarissen

In juli 2012 zijn drie particuliere archieven geïnventariseerd en aan het archievenoverzicht toegevoegd:

 • Het archief van Voetbalvereniging Bennekom over de periode 1954-2004 is geïnventariseerd door Henk Jochemsen en bevat onder andere de jaarverslagen, notulen van ledenvergaderingen, notulen van jaarvergaderingen en correspondentie tot 1990.
 • Het archief van de Raad van Kerken Ede over de periode 1969-2005 is geïnventariseerd door Herman Verbakel en omvat de archieven van de Raad van Kerken Ede over de periode 1969-2004 en het archief van de Vereniging Raad van Kerken te Ede over de periode 2004-2005.
 • Het archief van Sportvereniging DOS te Bennekom over de periode 1928-2010 is geïnventariseerd door Liesbeth van Roekel. Het archief van de op 25 april 1928 opgerichte Sportvereniging DOS, Door Oefening Sterk, bevat onder andere de notulen van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Juli 2012: eBook Ede, een greep uit de historie

Woensdag 11 juli is het eerste eBook van de Gemeente Ede gepresenteerd aan wethouder Van Milligen. Het eBook is een unieke vindplaats voor historische informatie over Ede. Of het nu gaat om gebouwen, personen, religie of onderwijs. Het is allemaal te vinden op het eBook.
Zo’n acht jaar geleden startte het initiatief om een historische kennisbank op te zetten. Deze kennisbank is nu zover dat er voldoende materiaal is om dit op een eBook te zetten. Compleet is de informatie niet. Aanvullingen zullen blijven plaatsvinden. Het medium eBook is daarvoor bij uitstek geschikt. Het eBook is gratis te downloaden voor e-reader, tablet of i-pad op de homepage van het Gemeentearchief Ede

Juli tot september 2012: Fototentoonstelling in centrum Ede

Juli 2012: Fototentoonstelling in centrum Ede
Gedurende de maanden juli, augustus en september laat het Gemeentearchief  Ede twintig oude foto’s over het militaire verleden van de gemeente zien in lege etalages in de binnenstad van Ede. Dit in het kader van het provinciale festival ‘Gelegerd in Gelderland’. Er zijn geen ‘bommen en granaten’ te zien, maar juist het dagelijks leven van de gehuisveste militairen van 1901 tot 1967. Er werden aardappels geschild en voeten gewassen en er werd geschoren en gegymd.

Gemeentelijk fotoarchief Ede en Barneveld online

Als eerste stap op de weg naar een verregaande samenwerking tussen de twee gemeentelijk archiefdiensten is het gezamenlijk fotoarchief van de gemeenten Barneveld en Ede online gegaan. Ruim 30.000 afbeeldingen zijn gedigitaliseerd en online te bekijken en te bestellen. De fotocollectie bevat beelden van de gemeenten Barneveld en Ede, zoals oude huizen, villa’s, boerderijen, monumenten en luchtfoto's. Verder bevat de collectie portretten, foto's van verschillende gebeurtenissen zoals evenementen en manifestaties, en van kunstwerken in de gemeenten. Ook zijn kaarten van Ede te vinden; enkele daarvan zijn in te zien. 

Mei 2012: Historisch Bericht over Walderveense molen

Op zaterdag 12 mei 2012, Nationale Molendag, is het boek “Waaien doet draaien in Walderveen. Een molenverhaal uit de Gelderse Vallei” gepresenteerd. Deze uitgave is deel 6 in de reeks Historische Berichten Ede.

Molenaar Jan Bakker had zoveel te vertellen en te laten zien over de Walderveense molen, dat hij het idee opperde om een en ander in boekvorm weer te geven. Auteur Jan R.F. Heine nam die taak voor het overgrote deel op zich. Verhalen werden verteld en archieven werden uitgeplozen. Een jaar lang werd er aan de samenstelling gewerkt. Al dat werk heeft geresulteerd in een zeer lezenswaardig boekje over heden en verleden van de molen en de molenaarsfamilies. Dit alles omlijst met veel beeldmateriaal. ‘Waaien doet draaien in Walderveen. Een molenverhaal uit de Gelderse Vallei’ is verkrijgbaar in de Walderveense molen en bij het Gemeentearchief Ede. De omvang bedraagt 70 pagina’s met veel beeldmateriaal in kleur. De prijs is € 7,50.

Maart 2012: Inventaris archief Dienst Gemeentewerken over de periode 1912-1948 (1950) gereed

Recent is de inventaris van het archief van de Dienst Gemeentewerken van de gemeente Ede over de periode 1912-1948 (1950) aan het archievenoverzicht (rubriek 5 Infrastructuur) van Gemeentarchief Ede toegevoegd. Het archief bestaat uit drie categorieën archiefbescheiden: de correspondentie van de dienst, kaarten van uitbreidingsplannen van drie dorpskernen en dossiers met betrekking tot de wederopbouw van de door oorlogsgeweld beschadigde panden na de Tweede Wereldoorlog.
De correspondentie van de dienst is chronologisch geordend en bevat bescheiden over zo ongeveer alle onderwerpen die met de infrastructuur van de gemeente Ede te maken hebben: aanleg wegen, aanleg rioleringen, bestemmingsplannen etc. De kaarten van de uitbreidingsplannen hebben betrekking op Geldersch Veenendaal, Lunteren en Ede en zijn uit 1923.

Digitaal register

Met betrekking tot de wederopbouw van beschadigde panden na de Tweede Wereldoorlog zijn er in totaal 3.784 dossiers in dit archief opgenomen. Het register waarin deze dossiers beschreven zijn is opgenomen onder inventarisnummer 283. Dit register is geordend op het registratienummer van de beschadigde panden. Op dit registratienummer kunnen dossiers ter inzage worden aangevraagd. 
Er is ook een digitaal register beschikbaar, waaraan een zoekfunctie verbonden is.

Kadastrale kaarten

Alle locaties in de plaats Ede waar beschadigde panden stonden (1754 dossiers), zijn aangegeven op twee kadastrale kaarten, de één heeft betrekking op het noordelijk deel, de ander op het zuidelijk deel, van de plaats Ede uit 1936. De kadastrale sectienummers genoemd in de 1754 dossiers uit de periode 1946-1950 zijn terugherleid naar de kadastrale sectienummers in 1936. De twee kaarten geven dus weer waar de beschadigde panden in de plaats Ede stonden. De twee kaarten zijn opgenomen onder inventarisnummer 284.

De inventarisatie is uitgevoerd door Liesbeth van Roekel en Arjan Molenaar.

Maart 2012: Inventarissen van negen archieven gereed

De inventarissen van negen archieven zijn aan het archievenoverzicht van het Gemeentearchief Ede toegevoegd. Het gaat om inventarissen van de archieven van:

 • de Juliana van Stolbergschool, 1958-2004
 • de Luchtbeschermingsdienst in de Gemeente Ede, 1935-1945
 • de Bennekomse Schaak Vereniging, 1946-2002
 • de Edese Trimclub (Etric), 1968-2004
 • de Distributiedienst in de Gemeente Ede, (1917-1920) 1939-1949
 • de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te Ede, 1945
 • het Comité Ede Steun Wettig Gezag, (1948) 1949-1958
 • de Bescherming Bevolking Kring Gelderland I te Ede, 1949-1963
 • de Gemeentelijke Dienst voor de Huisvesting te Ede, 1945-1965

De inventarissen zijn gemaakt door Henk Jochemsen, vrijwilliger bij het Gemeentearchief Ede.
Vanaf 21 maart zijn de negen inventarissen in te zien via de website van het Gemeentearchief Ede en kunnen de archiefbescheiden ingezien worden op de studiezaal van het gemeentearchief.

Februari 2012: Historisch Cahier Hessenwegen niet meer verkrijgbaar bij het Gemeentearchief

Het Historisch Cahier “Op ’t Veluws Hessenspoor. Transportaderen uit het verleden” is niet meer verkrijgbaar bij het Gemeentearchief. Het cahier werd in januari gepresenteerd. 

Verkrijgbaar
Deel 17 in de reeks Historische Cahiers Ede is nog wel te koop bij de Veluwse boekhandels, bij enkele musea en via  www.gazenbeekstichting.nl . De prijs is € 14,95.

Geschiedenis van de hessenwegen
Het cahier gaat over de geschiedenis van de hessenwegen op de Veluwe. De Jac. Gazenbeek Stichting uit Lunteren houdt zich al vele jaren bezig met het onderzoek naar deze geschiedenis. Auteur Karen Eding heeft in opdracht van de stichting veel informatie verzameld over de herkomst van deze wegen en van hen die als voerlui de wegen bevolkten. Deze speurtocht voerde haar door literatuur, onderzoeken, publicaties, kaarten en sagen en legenden van en over de hessenwegen. Samen met verhalen van de inmiddels overleden schrijver van de Veluwe, Jac. Gazenbeek, en bijdragen van anderen, heeft zij dit boek gevormd.

Februari 2012: Inventaris Centrum voor Gezinsverzorging beschikbaar

De gezinszorg werd door de sociale dienst van de Gemeente Ede, als onderdeel van het maatschappelijk werk voortvloeiende uit de preventieve armenzorg, in 1946 ter hand genomen.  Op 13 september 1948 werd het Centrum voor Gezinsverzorging Ede gevormd. Het betreft een samenwerking met als doel de gezinsverzorging te bevorderen en om versnippering van krachten te voorkomen. De inventaris van het archief van het Centrum voor Gezinsverzorging (1947) 1948 – 1955; met gedeponeerd archief van de Stichting Gezinsverzorging Ede, 1948, is te raadplegen op deze website en in de studiezaal van het gemeentearchief.

Januari 2012: Website Gelderland in Beeld geheel vernieuwd

De website Gelderland in Beeld, met daarop de gedigitaliseerde beeldcollectie van de Gelderland Bibliotheek, is geheel vernieuwd. Op de website zijn ca. 60.000 ansichtkaarten, foto’s en gravures te zien met historische afbeeldingen van bijna alle steden en dorpen in Gelderland. De beeldbank is onlangs uitgebreid met interessant nieuw beeldmateriaal, zoals de schenking van ongeveer 600 prentbriefkaarten en foto’s van Gelderland van de heer A. Kolkman uit Rheden en de complete ‘atlas van Blaeu’ (Atlas Maior). Deze historische wereldatlas uit de 17e eeuw kan op groot formaat binnen een speciaal venster  worden bekeken en virtueel worden doorgebladerd. 
Het adres van de website is www.GelderlandinBeeld.nl