Nieuwsberichten 2014

Nieuwsbrieven 2014

Nieuwsbrief 6 2014 (pdf)

Nieuwsbrief 5 2014 (pdf)

Nieuwsbrief 4 2014 (pdf)

Nieuwsbrief 3 2014 (pdf)

Nieuwsbrief 2 2014 (pdf)

Nieuwsbrief 1 2014 (pdf)

December 2014: Transcripties Buurtboeken online

De teksten van de dertien buurtboeken van de Gemeente Ede zijn door een groep vrijwilligers getranscribeerd en samen met de scans beschikbaar in Archieval. De teksten waren moeilijk toegankelijk omdat de handschriften voor onervaren lezers niet gemakkelijk te begrijpen zijn.

De buurtboeken vormen een prachtige bron om de geschiedenis van de dorpen en buurtschappen van de Gemeente Ede beter te leren kennen. In de oude buurtschappen als bijvoorbeeld Ede-Veldhuizen (die overigens nog als buurt bestaat), Wekerom en Doesburg konden eeuwenlang heel veel zaken zelf geregeld worden door de mensen die gemeenschappelijke belangen in die buurt hadden, de geërfden.

In deze buurtboeken werd, meestal van jaar tot jaar, beschreven wat er door de geërfden werd besproken in de buurtvergaderingen. De kosten van het buurtbeheer kwamen aan de orde, de gemeenschappelijke taken, het beheer van de gemeenschappelijke bezittingen en vele andere zaken.

Hoe vind ik de buurtboeken in Archieval?

Ga naar www.archieval.nl en kies voor zoeken in Archieven en toegangen Ede en Scherpenzeel. Zoek in het veld 'Vrij zoeken' bijvoorbeeld op buurtboek of ga naar Navigeren in Archievenoverzicht Ede (rubriek 1 of 5). Het resultaat is een archief. Klik vervolgens op de 'Inventaris" en daaronder op de bestanddelen met buurtboeken. Daar vindt u de scans en de transcripties.

November 2014: Historisch Cahier Planken Wambuis

'“Een oase in de wildernis …” Geschiedenis van Planken Wambuis' is nummer 19 in de reeks Historische Cahiers Ede. Het beschrijft de historische ontwikkeling van het grondgebied en de eigenaren van het huidige natuurgebied Planken Wambuis. Auteurs zijn Gerrit Breman, Martin Hijink en Piet Hofman, onder eindredactie van Dick van der Klis. Deze uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Gemeentearchief Ede en de onderzoeksgroep naar de geschiedenis van de Hoge Veluwe.

Het boek is te koop in de boekhandel en bij het Gemeentearchief Ede.

Oktober 2014: Lancering website Edeopdekaart

Tijdens het historisch café op 29 oktober lanceerde wethouder Johan Weijland www.edeopdekaart.nl. Een overzichtskaart met cultuurhistorische gegevens. Deze gegevens zijn interessant voor onderzoekers, toeristen, scholen, maar ook voor eigenaren en beheerders van het Edese landschap.

Op de site is informatie te vinden op gebied van archieven, archeologie, monumenten, landschap, stedenbouw, kunst en cultuur, beschikbaar bij de gemeente Ede.

U kunt zoeken door middel van trefwoorden of direct op de kaart. De site is ook beschikbaar voor mobiele telefoons, waarmee te zien is welke erfgoedpunten in de nabije omgeving te vinden zijn. De website zal steeds verder worden ontwikkeld en gevuld worden met informatie.

Oktober 2014: Uitslag verkiezing Stuk van het Jaar 2014

De uitslag van de verkiezing Stuk van het Jaar werd op 29 oktober bekendgemaakt in het Stadsarchief Rotterdam, de winnaar van vorig jaar. De inzending van Tresoar, een ontroerende liefdesbrief, won dit jaar de verkiezing. Ede is als 19e geëindigd en dat is helemaal niet slecht met 49 deelnemende archieven. Van de Gelderse inzendingen is Ede zelfs als hoogste geëindigd! Zie ook de website StukvanhetJaar

Oktober 2014: Archief DGGD toegankelijk

Het archief van de Districtsgeneeskundige- en Gezondheidsdienst West-Veluwe/Valleigebied (DGGD) is geïnventariseerd. Namens de rechtsopvolger van de DGGD droeg Jan van den Brink op dinsdag 14 oktober dit archief over aan de Gemeentearchivaris Peter van Beek in aanwezigheid van Paul van Lunteren die het archief inventariseerde.

In april 1978 ging de DGGD van start. Deelnemers waren de gemeenten Barneveld, Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. De DGGD had taken op het gebied van algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, bedrijfsgezondheidszorg en ambulancevervoer. In 1992 ging de DGGD (toen GGD West-Veluwe Vallei genaamd) op in een grotere én nieuwe gemeenschappelijke regeling: Regio West-Veluwe/Vallei. Het archief van de DGGD bevat ook de jaarverslagen van de GGD Ede (1956-1978) en  het archief van de Schoolartsendienst Ede-Wageningen (1948-1982).

Oktober 2014: Collectie Ede 1940-1945 niet raadpleegbaar

Van 13 oktober 2014 tot eind november 2014 is de Collectie Ede 1940-1945 niet raadpleegbaar. De dossiers worden omgepakt en de mappen krijgen een nieuw toegangsnummer. Dit omdat het archief volledig is geherinventariseerd. Hierdoor wordt de toegang tot deze bijzondere collectie openbaar, net als vele stukken uit de collectie.

Augustus 2014: Historisch Bericht 'Dagboek E. Bolderdijk'

Evert Bolderdijk, een Edenaar die in de Tweede Wereldoorlog aan de Tolhuislaan woonde, heeft een dagboek bijgehouden in de periode september tot en met december 1944. Dit dagboek is nu gedrukt als achtste publicatie in de reeks Historische Berichten Ede. De nieuwe uitgave “Dagboek E. Bolderdijk. Oorlogservaringen in Ede van 17 september to 15 december 1944” is voorzien van een historische inleiding door Gerard Gijsbertsen, lid van het Militair Historisch Platform Ede. Het Gemeentearchief Ede heeft de uitgave verzorgd.

Het nieuwe Historisch Bericht is alleen verkrijgbaar bij het Gemeentearchief Ede, Bergstraat 4. De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De oplage is beperkt en de verkoopprijs is € 7,50.

Lees het hele bericht op de pagina Nieuwsberichten

Juli 2014: Tienduizenden persoonsgegevens online

Het gereconstrueerde bevolkingsregister van Ede is via www.archieval.nl doorzoekbaar. Daarmee zijn bijna honderdduizend personen die langer dan 100 jaar geleden geboren zijn en in Ede gewoond hebben te vinden. U kunt zoeken op achternaam, voornaam en geboortedatum. De scan van de akte kunt u inzien én volledig kosteloos downloaden. De namen vanaf Sloof tot en met Z zijn wel doorzoekbaar, maar de scans zijn hiervan helaas nog niet beschikbaar.

Bevolkingsregister

Het originele bevolkingsregister van Ede is in 1942 door brand vernietigd. Direct na de Tweede Wereldoorlog is er een reconstructie gemaakt aan de hand van de toen nog aanwezige bronnen. Die reconstructie betreft de periode 1650-1939. Per persoon is een kaart gemaakt waarop alle gevonden gegevens over geboorte, huwelijk, overlijden, adres, beroep, ouders en kinderen verwerkt zijn. Kaarten van personen die korter dan 100 jaar geleden geboren zijn, zijn en blijven op de studiezaal van het Gemeentearchief in te zien. Deze kaarten worden in verband met de privacy van nog levende personen niet op internet gepubliceerd.

Juli 2014: Scan van register algemene begraafplaats Bennekom, 1913-1948

Het register van de algemene begraafplaats Bennekom (1013-1948) maakt deel uit van de onlangs verschenen inventaris op de Begraafplaatsadministratie. In verband met de materiële staat van het origineel is dit register gescand en digitaal raadpleegbaar. Het origineel is alleen na toestemming van de gemeentearchivaris in te zien. Het is te vinden in Archieval.

Juni 2014: jongeren doen onderzoek naar Verhaal van Ede

Zestig leerlingen van de Sprint afdeling van het Pallas Athene College  en de Leonardo afdelingen van de Lettertuin en de Prinsenakker hebben in de afgelopen twee weken uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Ede. 

Speurtocht

Hun speurtocht begon op www.mijngelderland.nl/ede waar in korte kernachtige teksten het verhaal van Ede wordt verteld. De leerlingen werkten in groepjes  aan een van de thema’s uit onze lokale geschiedenis zoals de Enka, de Belgische vluchtelingen en de Tweede Wereldoorlog.  Terwijl hun collega’s hard op zoek waren naar informatie op school, bezochten op woensdag 4 juni van elke groep twee afgevaardigden het gemeentearchief om onderzoek te doen in de vele bronnen die de gemeente beheert.

Workshop

Leerlingen die op zoek waren naar informatie over de Celtic fields en andere archeologische onderwerpen, konden ook terecht bij Wim Schennink van het AWN (de vereniging van vrijwilligers in de archeologie) die voor hen een workshop organiseerde in het gemeentehuis.

Bustocht

Op 13 juni stapten de leerlingen samen met hun docenten in een bus die hen naar de plekken reed waar hun verhalen zich vroeger hebben afgespeeld. Op die historische locaties presenteerden ze hun bevindingen, die ze verwerkt hadden op grote posters.  Aan het einde van het project werd teruggekeken op een zeer geslaagd project waarin de leerlingen in korte tijd zeer veel geleerd hebben over hun eigen woonomgeving, over het gemeentearchief en het werk van een archeoloog.  Vanwege het succes van dit unieke project  heeft het gemeentearchief besloten om het op te nemen in haar educatieve aanbod. Docenten die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met cultuureducatie@ede.nl

April 2014: Digitale tafel in Cultura

Tot en met 1 mei kunt u in Cultura op interactieve wijze bladeren door de geschiedenis van Ede en andere Gelderlandse plaatsen. Op een grote multitouch tafel vindt u een schat aan historische verhalen, kaarten en afbeeldingen. Speciaal voor het historisch symposium over Verhaal van Ede, dat gehouden werd op 16 april, is deze interactieve tafel in Cultura geplaatst.

De tafel is van Gelders Erfgoed die, samen met een aantal partners, de applicaties ontwikkelde. De tafel nodigt uit om samen op zoek te gaan naar informatie. Op de tafel zit ook een leuk spel dat met een aantal spelers tegelijk gespeeld kan worden en een 3D-reconstructie van de Valkhofburcht te Nijmegen. Meer informatie over de tafel en over Verhaal van Ede vind u op mijnGelderland.

16 april 2014: Historisch Café over Het Verhaal van Ede

Deze keer stond het Historisch Café in het teken van Verhaal van Ede. Verhaal van Ede bestaat uit 21 vensters die belangrijke momenten uit de geschiedenis van Ede schetsen. Tijdens dit mini-symposium werden vier vensters toegelicht door deskundige sprekers: Gerard Gijsbertsen over Airborne, Piet Hofman over De Hoge Veluwe, Geen Broere over de Buurt Ede-Veldhuizen en Gerard van Bruggen over het Belgisch Vluchtoord.

De sprekers werden ingeleid door Inke Camphens, medewerker Cultuureducatie en Museumondersteuning. Zij is een van de samenstellers van ‘Het Verhaal..’. Haar presentatie leest u hier.

April 2014: Scans Buurtboeken in Archieval

Op Archieval staan sinds kort de scans van de buurtboeken online. De transcripties staan (nog) niet online.
Hoe zijn de scans te vinden?

  • Zoeken in Archieven en inventarissen Ede. Zoek bijvoorbeeld op buurtboek of
  • Navigeren in Archievenoverzicht Ede (rubriek 1 of 5).
  • Het resultaat is een archief. Klik vervolgens op de 'Inventaris" en daaronder op de bestanddelen met buurtboeken. Daar staan de scans.

Maart 2014: Documentatieverzameling Vereniging Oud Ede beschikbaar!

De documentatieverzameling bestaat uit bijna tienduizend stukken met diverse onderwerpen. Te denken valt aan onder meer pamfletten, reclamekaarten, toegangskaarten, onderscheidingen, bonnen, aanslagen, bekendmakingen, telegrammen, brieven, notulen, programmaboekjes, visitekaartjes, artikelen, diploma’s, certificaten, kopieën, vergunningen, advertenties, kaarten, dagboeken, boekjes. Tijdens de inventarisatie werd ook een bundel met het Nieuws- en Advertentieblad voor Ede en Omstreken april 1913 tot en met 14 maart 1914 aangetroffen.

De documentatieverzameling is een waardevolle aanvulling op de bronnen die al bij het Gemeentearchief Ede beschikbaar zijn. Eerder bracht de Vereniging Oud Ede al haar bibliotheek onder bij Gemeentearchief Ede

Via de websites van Vereniging Oud Ede en Gemeentearchief Ede is de documentatieverzameling digitaal in te zien. U kunt de stukken ook inzien in de studiezaal van het Gemeentearchief.

Maart 2014: Fotografieplek voor archiefstukken

Bezoekers van de studiezaal kunnen nu met hun eigen camera goede afbeeldingen maken van archiefstukken, tot een afmeting van 80 x 120 cm. Samen met Foto Heco is er een professionele installatie geplaatst waarmee goede afbeeldingen van archiefstukken kunnen worden gemaakt.

Met deze fotografieplek is een wens van bezoekers in vervulling gegaan. In de tweede helft van 2013 werd bij Gemeentearchief Ede de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven gehouden, net als bij 33 andere archiefinstellingen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele doelen gesteld, waaronder het realiseren van een fotografieplek. Die is er nu.

Maart 2014: Nieuwe tarieven

Met ingang van 1 maart gelden er nieuwe tarieven voor de dienstverlening. Met name het tarieven voor een digitaal bouwdossier (nu € 12,50 ), fotobestellingen (€ 6,00 voor de eerste foto) en gebruiksvergoeding voor beeldmateriaal zijn gewijzigd. Zie de lijst met tarieven.

Februari 2014: Inventaris Vleeskeuringsdienst

In het kader van de cursus ‘archiefassistent’ maakte Hannie ter Brugge een inventaris van het archief van de Vleeskeuringsdienst gemeente Ede en de Vleeskeuringsdienst ‘Kring Ede’. De gemeentelijke Vleeskeuringsdiensten werden in 1919 verplicht. In 1977 werden de gemeentelijke Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees van Ede en die van Barneveld samengevoegd tot de Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees ‘Kring Ede’. In 1984 vonden landelijk een aantal ingrijpende reorganisaties plaats die leidden tot opheffing van de gemeentelijke vleeskeuringsdiensten. Zo werd ook de Vleeskeuringsdienst “Kring Ede” in 1985 opgeheven.

Diverse regelgevende stukken met betrekking tot de Vleeskeuringsdienst bevinden zich in het archief van het Gemeentebestuur. In het archief van de Vleeskeuringsdienst zelf zitten de stukken over de uitvoering, zoals over keuringen, controles, onderzoek, metingen en erkenningen. Het archief bestaat uit 62 inventarisnummers en is 0,6 strekkende meter groot. Er is één openbaarheidsbeperking: het personeelsdossier van de adjunct-inspecteur. Dit wordt in 2038 openbaar.

Archievenoverzicht, rubriek 8 Gezondheidszorg, archiefnummer 0075.

Januari 2014: Kwaliteit Dienstverlening

In de tweede helft van 2013 werd bij Gemeentearchief Ede de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven gehouden, net als bij 33 andere archiefinstellingen. Hier vindt u de <media 6778>uitkomsten van dit onderzoek</media>.