December: Archief Bethanië beschikbaar

In de vergadering van de Algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ede van 24 oktober 1946 wordt voor het eerst over het stichten van een bejaardenhuis gesproken. Dit leidt op zaterdag 22 mei 1948 tot de opening van rusthuis ‘Elim’ aan de Notaris Fischerstraat door de ‘Stichting Nederlands Hervormd Tehuis voor Ouden van Dagen te Ede’. Begin 1956 wordt aan de Stationsweg 70 grond met een villa aangekocht, waarop een nieuw tehuis met de naam “Bethanië” wordt gebouwd. De officiële openingsdatum van ‘Bethanië’ is 6  juni 1956. In 1977 vindt er een statutenwijziging plaats. De naam van de nieuwe stichting wordt "Stichting Hervormde Wooncentra Ede". In de periode 1984-1985 volgt de verhuizing naar de Platteellaan te Ede. Op 17 april 1985 volgt de officiële opening van verzorgingtehuis ‘Bethanië’.

Het archief is in 2011 bij het Gemeentearchief Ede in bewaring gegeven. Naast het archief van de Stichting Hervormde Wooncentra te Ede over de periode 1948-2004, bevat het ook het gedeponeerde archief van de Federatie Protestants Christelijke Ouderenzorg over de periode 1994-1999.

Het archiefnummer van dit archief is 232. De omvang is vijf strekkende meter en omvat 326 inventarisnummers. Het archief is geheel openbaar. De inventarisatie is uitgevoerd door Herman Verbakel en Arjan Molenaar.