December: Kwaliteitsmonitor archieven

Het afgelopen najaar hebben Gemeentearchief Ede en Barneveld de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven uitgevoerd. Dit is een tweejaarlijks onderzoek van BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) naar de klanttevredenheid van archiefbezoekers.
Deze enquête is gehouden onder alle bezoekers van Gemeentearchief Ede en Barneveld. Dus bezoekers van de studiezaal en de website en mensen die via de mail of per telefoon contact hebben gehad.
Deze enquête is voor Gemeentearchief Ede en Barneveld door 57 mensen ingevuld. 

Uitslag

In vergelijking met het landelijke gemiddelde komt Gemeentearchief Ede en Barneveld er goed uit. Maar uiteraard zijn er altijd punten ter verbetering.

Verbeterpunten

De verbeterpunten die uit de uitkomst naar voren kwamen zijn:

  • Meer duidelijkheid over de tarieven
  • Herbezinning op openingstijden
  • Onderzoek Scanning On Demand
  • Temperatuur studiezaal Ede
  • Bestellen, betalen en leveren van fotomateriaal
  • Methodische ondersteuning digitale zoekomgeving

In de komende tijd gaan we met deze punten aan de slag om te komen tot een nog grotere klanttevredenheid. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van het vervolg hiervan.