Juli: Historisch Bericht '125 jaar bosbezit gemeente Ede'

Het gemeentelijk bosbedrijf
Het gemeentelijk bosbedrijf

Het Gemeentearchief heeft een nieuw Historisch Bericht uitgegeven met de titel “125 jaar bosbezit gemeente Ede”. Deze uitgave is samengesteld door Piet Griffioen, Frans van Oort en Paul Standaart in opdracht van de gemeente Ede. In deze nieuwe uitgave, de achtste in de reeks Historische Berichten, staat het bosbezit en –gebruik in de gemeente Ede centraal.

Grootgrondbezitter

De gemeente Ede heeft als grootgrondbezitter ruim 2400 hectare bos- en natuurgebied in eigendom. Tussen 1889 en 1950 heeft de gemeente veel bospercelen verworven. “Door de jaren heen heeft dat bosbezit verschillende functies gehad. Oorspronkelijk waren de bossen bedoeld voor de houtproductie.  In de crisisjaren werden ze gebruikt als werkverschaffingsobject. In de oorlogsjaren ging nogal wat hout de kachel in. Het duurde toen nog enkele tientallen jaren voor dat het belang van de bossen voor natuur en landschap onderkend werd. Momenteel zijn we als gemeente erg blij met onze fraaie bos- en natuurgebieden. De bossen die de gemeente in eigendom heeft zijn vrij toegankelijk en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan recreatie en toerisme.” aldus wethouder Willemien Vreugdenhil in haar woord vooraf bij deze uitgave.

Ook te koop als E-book

Dit nieuwe bericht is te koop voor 9,90 in de studiezaal van het gemeentearchief. Wegens de beperkte oplage verschijnt deze publicatie gelijktijdig als E-book.