Juli: Expositie 'In Dienst in Ede' in Akoesticum

In dienst in Ede
In dienst in Ede

Van 6 juli tot 10 september is er een tentoonstelling 'In dienst in Ede'. De expositie werd geopend met een bijzonder historisch café. Dit vond plaats in het Akoesticum. De organisatie was in handen van een aantal Edese erfgoedinstellingen en de gemeente Ede vanuit het door de Provincie Gelderland mede gefinancierde project ‘Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin’.

Tentoonstelling in 100 voorwerpen

Door de partners in het project zijn in de afgelopen periode objecten, zoals bouwbiografische vondsten, voorwerpen, foto’s en archiefstukken verzameld die met de geschiedenis van de Edese kazernes, haar bewoners en de betrokkenheid hierbij door de Edenaren te maken heeft. Ook zijn er veel verhalen verzameld, op schrift gesteld en op film vastgelegd. De tentoonstelling schetst een beeld van het leven op en naast de kazernes in Ede. Vanuit het vele verzamelde materiaal is een selectie gemaakt van 100 voorwerpen met de daarbij behorende verhalen. Deze keuze zal worden gepresenteerd in vijf thema’s. Bijvoorbeeld het bijzondere verhaal achter het portret van Prinses Marijke, beschermvrouwe van de Verbindingsdienst, dat in deze tentoonstelling te zien zal zijn.
In de historische omgeving op het kazerneterrein is deze tentoonstelling voor bezoekers opengesteld gedurende de zaterdagen vanaf 9 juli. De openstelling wordt verzorgd door vrijwillige medewerkers van de deelnemende erfgoedinstellingen en is vrij toegankelijk. Om de bij de objecten behorende verhalen goed te kunnen bekijken, kan de catalogus bij de tentoonstelling worden aangeschaft.

Catalogus

Deze catalogus is verschenen als deel 25 (!) in de bekende reeks Historische Cahiers Ede. Van alle in de tentoonstelling getoonde objecten is een foto opgenomen met daarbij een toelichting op het object door een van de leden van de projectgroep. Samen met de toelichting op de uitvoering van het kazerneproject, vormt dit een mooi geheel als doorsnede van de opbrengsten van het project. De catalogus is vanaf 6 juli verkrijgbaar voor vijf euro bij het Akoesticum en het Gemeentearchief.

Digitale tafel

Tijdens het historisch café zal voor het eerst in Ede een digitale erfgoedtafel getoond worden. Dit product is een initiatief van de gezamenlijke musea in de gemeente Ede. Op acht plaatsen in de gemeente is een dergelijke tafel geplaatst. Via de digitale tafel kan de bezoeker een kijkje nemen in de bijzondere wereld van het Edese erfgoed. Of het nu om objecten, beelden of verhalen gaat, via een kaartondergrond en via speciale toegangen kan iedereen hiermee kennis maken en meer informatie vergaren.

Verhalen

Het project Kazernes in Ede gaat nog dit jaar door. En nog steeds wordt gezocht naar verhalen van mensen die of als militair maar vooral ook als burger bij het kazerneleven waren betrokken. Ook de komende tijd willen we deze verhalen nog op film vastleggen. Heeft u nog een verhaal vanuit uw eigen herinnering, dan roepen we u op om dit te laten weten. Hiervoor kunt u contact opnemen via mail gemeentearchief@ede.nl of per telefoon 0318-680359.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u kijken op de projectwebsite https://edekazerne.wordpress.com.
Aanmelden van groepen voor een bezoek aan de tentoonstelling “In dienst in Ede” kan alleen per mail via info@platformmhe.nl.