Tarievenoverzicht

Bouwdossiers

Kopie (afschrift) vergunning, per adres € 12,50; Aanvragen via het Digitaal Loket

Werkzaamheden verricht door het Gemeentearchief Ede       

Bijvoorbeeld het doen van onderzoek in opdracht of het opnieuw scannen van foto’s in hoge resolutie: € 16,75 per 15 minuten

Digitaliseren op verzoek   

Wanneer u archiefmateriaal digitaal wenst te ontvangen, kunt u dit per mail aan ons doorgeven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel wordt uw aanvraag door ons beoordeeld, want niet álle archiefstukken komen in aanmerking voor digitalisering. Op deze pagina leest u meer over Digitaliseren op verzoek

Publiceren?       

Wilt u een afbeelding publiceren? U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van beeldmateriaal bij een publicatie. Neem bij vragen contact op met gemeentearchief@ede.nl.

Contant betalen

Let op: u kunt in de studiezaal uitsluitend contant betalen. Voor onderzoekskosten ontvangt u een factuur.

Verzend- en administratiekosten

Voor het versturen van boeken of andere uitgaven wordt € 6,00 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

Grondslag

De tarieven van het Gemeentearchief Ede zijn gebaseerd op de Regeling Tarieven Rijksarchiefbescheiden daarbij rekening houdend met de Wet Hergebruik Overheidsinformatie.