Genealogie

Tips voor uw stamboomonderzoek

Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB's)

De doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters (DTB's) vormen een goede manier om uw familie vóór het jaar 1811 terug te vinden; op de website van het Gelders Archief kunt u deze DTB's voor een deel digitaal doorzoeken.

Burgerlijke Stand

De akten van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijk en overlijden) zijn na respectievelijk 100 jaar, 75 jaar en 50 jaar openbaar en in te zien. Een groot deel van deze aktes is digitaal beschikbaar en te doorzoeken via Archieval:

 • Geboorten: 1811-1905
 • Overlijden: 1811-1956
 • Huwelijken: 1811-1930

U kunt zoeken op achternaam, voornaam, datum of periode en soort akte. De scans van de aktes zijn kosteloos te downloaden.

Bevolkingsregister

Het originele bevolkingsregister van Ede is in 1942 door brand vernietigd. Direct na de Tweede Wereldoorlog is er een reconstructie gemaakt aan de hand van de toen nog aanwezige bronnen. Dit gereconstrueerde bevolkingsregister tot 1940 is helemaal openbaar en in te zien in de studiezaal. De informatie uit de persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 is digitaal te doorzoeken via Archieval en de website OpenArchieven.

Notariële aktes

De archieven van de notarissen zijn een rijke bron van veel persoonsinformatie. Via Archieval kunt u een groot deel van de aktes van notarissen uit Ede, Lunteren, Barneveld en Voorthuizen doorzoeken. Zie voor meer informatie de pagina Notariële archieven.

Militieregisters

De militieregisters geven o.a. informatie over uiterlijke kenmerken van uw voorvaders. De militieregisters van Barneveld en Ede kunt u doorzoeken op www.archieval.nl Registers van andere plaatsen doorzoekt u via www.militieregisters.nl of de website Open Archieven. Zie voor meer informatie de pagina militieregisters.

Begraafplaatsadministratie

In het archief van het gemeentebestuur over de periode 1650-1948 is een aantal registers van begraven personen op diverse begraafplaatsen opgenomen:

 • Inventarisnummer 2113: Register op de begraafplaatsen, onder meer aangevende wie er begraven zijn en waar, 1 oktober 1937-6 april 1943.
 • Inventarisnummer 2114: Register op de begraafplaats te Bennekom, met bijbehorende plattegronden, 11 november 1870-17 maart 1908.
 • Inventarisnummer 2115: Register op de begraafplaats te Lunteren, 24 december 1884-6 januari 1914. N.B. Door brand beschadigd.
 • Inventarisnummer 2116: Register op de begraafplaats te Lunteren met betrekking tot de zogeheten eigen graven, 1862-1940. N.B. Achter in een plattegrond van deze begraafplaats.

Het archief 'Gravenadministratie' bevat registers van de registratie door de gemeentelijke afdelingen en registers van de registratie door de beheerders van de diverse begraafplaatsen in de gemeente Ede en bestaat uit vijf hoofdstukken:

 1. algemeen
 2. de voormalige begraafplaats aan de Paasbergerweg achter de Hervormde Kerk te Ede
 3. registers algemene begraafplaatsen
 4. registers eigen graven
 5. plattegronden begraafplaatsen en kaartmateriaal.

Kadastrale archieven en belastingbronnen

De kadastrale archieven en de belastingbronnen geven veel informatie over personen en hun bezittingen;

Bibliotheek

In de bibliotheek van het gemeentearchief zijn diverse uitgewerkte genealogieën te vinden;

Beeldbank

De beeldbank is zeer interessant om te raadplegen voor genealogisch onderzoek;

Links

Kijkt u ook eens naar de links voor genealogisch onderzoek.

Van deze en vele andere mogelijke bronnen voor uw onderzoek zijn inventarissen en indexen aanwezig in de studiezaal en op deze website. De studiezaalambtenaar helpt u graag verder met uw onderzoek!