Gladheidsbestrijding

Ieder jaar is er weer een periode dat het glad wordt op de wegen en paden. Wij strooien de hoofdwegen en -fietspaden, maar u kunt zelf ook iets doen. 

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf een steentje bijdragen door de stoep voor uw woning sneeuw-/ijsvrij te maken. Strooien geeft natuurlijk geen garantie voor een veilige weg, u moet dus altijd zelf opletten en niet te hard rijden.

Heeft u vragen?

Op de website van de ACV leest u alles over gladheid en strooiroutes. U kunt met vragen over het strooien met hen contact opnemen.

Heeft u vragen over de vastgestelde routes van de strooiwagen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Show all / Hide all

Hoe kan ik zelf een steentje bijdragen?

U kunt zelf een steentje bijdragen door de stoep voor uw woning sneeuw-/ijsvrij te maken. Ook kunt u rekening houden met de winterse omstandigheden door bijvoorbeeld uw snelheid aan te passen en zo veel mogelijk gestrooide wegen te nemen.

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

We strooien alleen hoofdwegen, busroutes en diverse fietspaden. Binnen de bebouwde kom hoeft u in principe nooit verder dan 400 meter tot een bestrooide weg te rijden. Buiten de bebouwde kom wordt naar een redelijke afstand gekeken. U kunt dus zelf kiezen of u via een gestrooide weg wilt rijden of over een ongestrooide weg.

Welke routes worden er gestrooid?

Zowel vanuit verkeer- als milieuoverwegingen is een volgorde van belangrijke routes bepaald die bij gladheid als eerste gestrooid moeten worden. We strooien alleen hoofdwegen, busroutes en diverse fietspaden. op de website www.acv-indewinter.nl kunt u zien welke wegen worden gestrooid.

Wie voert de gladheidsbestrijding uit?

ACV voert de gladheidsbestrijding uit voor de gemeente Ede.

Hoeveel zout is er op voorraad?

Samen met gemeenten Renkum, Veenendaal en Wageningen hebben we 4800 ton zout als startvoorraad.

Wanneer wordt er gestrooid?

ACV heeft contact met MeteoGroup in Wageningen. Dit bedrijf geeft direct aan wanneer op basis van de weersverwachting gladheid op kan treden. De contactpersoon van ACV roept dan, voordat het glad wordt, het benodigde personeel op en laat preventief de wegen en fietspaden strooien.

Wanneer is het gladheidsseizoen?

Het gladheidsseizoen loopt van 1 november tot 1 april.

Waarom is er een strooiplan opgesteld?

We kunnen niet alle wegen vrijhouden van gladheid, daarom is er een strooiplan opgesteld. In dit plan staat op welke wegen en in welke volgorde de gemeente de gladheid bestrijdt.