Grondprijzenbrief en grondbeleid

De grondprijzenbrief geeft de prijzen en rekenmethodieken weer van de gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen. Deze informatie is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in grondaankoop. Het betreft de verkoopprijzen voor bouwrijpe grond, tenzij anders aangegeven.

Grondprijzenbrief 2018

Grondprijzenbrief 2018106 kB

Grondbeleid 2016

Grondbeleid 20164,09 MB