Werk in uitvoering

Regelmatig voeren wij werkzaamheden uit aan het groen in de wijken en dorpen van Ede. Dit doen wij vaak in overleg met de bewoners. Op deze kaart ziet u welke werkzaamheden we dit jaar van plan zijn om uit voeren. Het gaat om onderhoud op het gebied van groen, wegen en riolering. Er staan alleen werkzaamheden op die langer dan een week duren. Zijn er werkzaamheden in uw omgeving straat? Dan laten we u dat altijd via een brief weten. Hieronder leest u waar wij op dit moment aan het werk zijn, of binnenkort aan het werk gaan.

Redenen

We doen dit om een aantal mogelijke redenen:

  • De plantvakken zijn verouderd en zijn hierdoor niet goed te onderhouden.
  • De plantvakken voldoen niet meer aan de normen en wensen van deze tijd.
  • Het is een wens van de bewoners.
  • We maken de openbare ruimte aantrekkelijker door meer afwisseling en kleur.
  • Nieuwe planten krijgen de kans om hun natuurlijke vorm en grootte aan te nemen (duurzamer).
  • We kiezen voor planten die geliefd zijn bij vogels en bijen.
  • Voor de verkeersveiligheid.

Bomenkap en wegwerkzaamheden Hoflaan

Van maart tot en met juli 2018 is er onderhoud aan de Hoflaan. De werkzaamheden bestaan uit het kappen van bomen, onderhoud aan het riool en vernieuwen van de bestrating. Hieronder bekijkt u de tekeningen van de nieuwe situatie. Let op dat perceel B, de parkeerplaats voor de Gravenhof in de Hoflaan niet aangepakt wordt.

Vervangen bomen in de Maandereng

In de Maandereng lopen veel bomen tegen het einde van hun levensduur. Ze geven overlast omdat de wortels de wegen en stoepen omhoog duwen. Daarom gaan we deze bomen vervangen. In het eerste kwartaal van 2018 staan de bomen in de Moreelsestraat en de Van de Capellestraat op de planning om vervangen te worden. We onderzoeken dan ook of de straat en de stoepen onderhoud nodig hebben of dat we ze moeten vernieuwen.

Ontwerp

We hebben een bomenplan gemaakt, waarin staat welke nieuw bomen en planten we willen planten en waar. Hieronder kunt u per straat het bomenplan bekijken.

Vervangen bomen en wegwerkzaamheden Molenstraat, Bennekom

Op 9 juli 2017 is er een inloopavond geweest over het plan om de Molenstraat opnieuw in te richten. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Commandeursweg en de Van Balverenweg. De reden van de herinrichting is de overlast van de bomen. Deze bomen gaan we vervangen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat het duidelijker wordt dat dit een 30 km-weg is. Op deze avond en via e-mail hebben bewoners gereageerd op het plan. Dat was voor ons een reden om het ontwerp opnieuw te beoordelen en te komen met andere opties. Tijdens de werkzaamheden aan de Molenstraat gaan we nu ook de wegverharding van Hackfordsgoed aanpakken.

Tijdens de informatieavond van 1 november hebben we inwoners een paar ideeën voor de herinrichting van de Molenstraat voorgelegd. Deze ideeën kunt zijn hieronder te bekijken. Er is keuze uit een aantal bomen. Als inwoners bent u uitgenodigd om uw voorkeur voor het type boom en de keuze voor één van de ideeën door te geven. Dit kunt u doen tot en met vrijdag 17 november door een e-mail te sturen naar bbpben@ede.nl.

Documenten