Archeologische vindplaatsen

In de gemeente Ede zijn meer dan 800 mogelijke archeologische vindplaatsen. Dat komt doordat het aantrekkelijke landschap al sinds de oudheid bewoners trekt. Veel archeologische resten liggen nog onverstoord in de bodem, ook doordat er weinig bebouwing op staat.

Meer informatie over deze vindplaatsen vindt u op de website van het gemeentearchief van Ede.

Naar de archeologische vindplaatsen