Bellestein

In en rond Bellestein zijn verschillende bouwprojecten. Op deze pagina vindt u meer informatie over Gezondheidscentrum Bellestein, bevoorrading Bellestein en de toekomstige uitbreiding van de Lidl.

Supermarkt Safari wil graag verhuizen naar winkelcentrum Bellestein. Een deel van het gebouw heeft hiervoor momenteel niet de juiste bestemming. Het college van burgemeester en wethouders is bereid supermarkt Safari hiervoor een vergunning te verlenen. De vergunning is er nog niet. Hiervoor moet Safari eerst een aanvraag doen.

Wilt u meer weten over dit besluit? Bekijk dan de volgende documenten:

Gezondheidscentrum Bellestein heeft een nieuwe locatie. Het Gezondheidscentrum ligt langs de Slotlaan, in lijn met het gebouw ‘De Pleinen’. Het huidige pand wordt nu deels gesloopt, waardoor er twee gebouwen overblijven. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden aan verschillende zorgaanbieders.

Wat gebeurt er nu?

Het nieuwe gezondheidscentrum is in september in gebruik genomen door alle zorgondernemers. De verhuizingen vanuit het oude gezondheidscentrum zijn ook achter de rug. Alle klanten en bezoekers weten het nieuwe gezondheidscentrum goed te vinden. Nu starten we met stap 2: de sloop van een deel van het voormalige gezondheidscentrum, renovatie en uitbreiding voor nieuwe winkels, vernieuwing en de nieuwe inrichting van het openbaar gebied. Eind september is het sloopplan voor Bellestein door de Omgevingsdienst De Vallei goedgekeurd. Dat betekent dat er groen licht is gegeven voor de sloop van een deel van het voormalige gezondheidscentrum. Begin januari 2022 is het slopen afgerond.

Tijdelijke ingang nieuwe gezondheidscentrum

Aan de zijde van de Slotlaan is een tijdelijke ingang voor het nieuwe gezondheidscentrum gemaakt. De definitieve nieuwe ingang komt aan de winkelcentrumzijde. Deze nieuwe ingang komt zo snel mogelijk na de sloop van een deel van het huidige gezondheidscentrum. De voormalige bouwplaats (tussen nieuwbouw en Vilente De Pleinen) is weer opengesteld voor verkeer en de parkeerplaatsen zijn weer in gebruik genomen. Speciaal voor bezoekers van het gezondheidscentrum zijn ook tijdelijke fietsparkeerplaatsen en tijdelijke parkeerplaatsen voor mindervaliden gemaakt.

Aanpassing bestaande gezondheidscentrum

De afgelopen tijd zijn er allerlei gesprekken gevoerd met kandidaat-kopers en kandidaat-huurders van de commerciële ruimten op de begane grond. Wij hebben besloten om de ruimtes te gaan verhuren, en we hebben contractafspraken gemaakt met vier partijen:

  • In de voormalige apotheek komt een mondzorg praktijk (tandarts, orthodontie, etc.);
  • In het voormalig gezondheidscentrum komen een kantoor voor dienstverlener buurtzorg (Opella), supermarkt en daghoreca.

Begin oktober is de vergunning verleend voor de verbouwing van het voormalige gezondheidscentrum. In overleg met de toekomstige huurders/gebruikers wordt binnenkort de indeling van de diverse winkelruimtes bepaald, inclusief bijbehorende entrees, opslagruimte, etc.

Planning

Wij gaan nu uit van de volgende planning:

  • November - januari 2022: Sloop deel van bestaande gezondheidscentrum
  • Januari - maart 2022: Verbouwing bestaande gezondheidscentrum en apotheek
  • April 2022: Afronding / oplevering verbouwing
  • April - mei 2022: Inrichten openbaar gebied (groen, bestrating, parkeren, etc.).

Bij de oplevering van het nieuwe gezondheidscentrum zal het oostelijke deel van de bouwplaats (tussen de nieuwbouw en Vilente De Pleinen) weer opengesteld worden voor verkeer. De parkeerplaatsen op die plek kunnen dan ook weer gebruikt worden.

In het oordeelvormende raadsoverleg is het besluit genomen om een in- en uitrit aan de Kastelenlaan te maken, met een verkeersknip voor het gezondheidscentrum. Deze in- en uitrit is sinds maandag 2 november opengesteld. De oude route, achterlangs het gezondheidscentrum, is niet meer te gebruiken.

Supermarkt Lidl heeft aangegeven te willen uitbreiden met ongeveer vijf meter naar achteren. Om dit mogelijk te maken, stellen we een actieplan op. Op hetzelfde moment werken we ook verder aan het stedenbouwkundig plan. Zodra er meer over de plannen bekend is versturen we een informatiebrief of organiseren we samen met Lidl een inwonersavond. We houden u ook via deze pagina op de hoogte.