Bedrijvenpark De Stroet uitbreiding

Twee ondernemers uit Lunteren willen graag bedrijventerrein de Stroet uitbreiden. ‘Bedrijvenpark De Stroet’, zoals het plan heet, komt te liggen tussen de Postweg, de Westzoom en de Lunterse Beek. Op 8 en 11 februari zijn er online informatiebijeenkomsten voor bewoners van Lunteren. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bedrijvenparkdestroet.nl

Bedrijvenpark De Stroet is een antwoord op de behoefte van veel ondernemers uit Lunteren, waarbij de initiatiefnemers de volgende uitgangspunten voor ogen hebben:

  1. Aantrekkelijke en toegankelijke bedrijfsruimtes voor lokale ondernemers;
  2. Bestaande landschappelijke elementen als basis, behoud groen- en waterelementen;
  3. Wandel- en fietsroutes voor vrijetijdsbesteding;
  4. Groene zoom aan de randen van het terrein.

Op Bedrijvenpark De Stroet in Lunteren is ruimte voor meer dan 50 bedrijfspanden voor kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar, doet recht aan de oorspronkelijke omgeving en heeft een natuurlijke, groene overgang naar het dorp. 

Als inwoner van Lunteren kunt u op maandag 8 of donderdag 11 februari 2021 meedoen met een online informatiebijeenkomst. De bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 20:15 uur. Meld u aan voor deze bijeenkomst via www.bedrijvenparkdestroet.nl.

Tijdens de informatiebijeenkomst presenteren de initiatiefnemers van het project de plannen en laten zij zien welke twee ontwerpvarianten er nu zijn. U kunt tijdens de bijeenkomst uw voorkeur voor opties in beide varianten uitspreken. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Raadpleeg www.bedrijvenparkdestroet.nl voor alle actuele informatie over dit project.