Bedrijvenpark De Stroet uitbreiding

Meerdere ondernemers uit Lunteren willen graag bedrijventerrein De Stroet uitbreiden. ‘Bedrijvenpark De Stroet’, zoals het plan heet, komt te liggen tussen de Postweg, de Westzoom en de Lunterse Beek. In de afgelopen jaren is het ontwerp voor het plan gemaakt. Ook is de bestemmingsplanprocedure inmiddels doorlopen. Het college heeft het bestemmingsplan op 4 juli 2023 vastgesteld. In september 2023 besluit de raad over het bestemmingsplan.

Kijk voor meer informatie op www.bedrijvenparkdestroet.nl