Sociaal Pension / Gebouw 17

Gebouw 17 aan de Nieuwe Kazernelaan, ook wel het Sociaal Pension genoemd, is een opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn geworden en een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen. Het gebouw wordt in 2021 aan de binnenkant gerenoveerd. En in 2022 aan de buitenkant. Op 13 oktober hebben we een digitale informatieavond gehouden om betrokkenen over de renovatieplannen te informeren. Hieronder vindt u de link om de avond terug te kijken.

De uitvoering is een paar maanden later gestart dan we vorig jaar voorzagen. De huidige planning ziet er als volgt uit:

Planning werkzaamheden

Bouwvoorbereidingen Afgerond
Bouwwerkzaamheden linker bouwdeel Afgerond
Bouwwerkzaamheden rechter bouwdeel Afgerond
Bouwwerkzaamheden middendeel Maart ’21 - mei ’22
Afwerken buitenschil April ‘22 - mei ‘22
Inrichting Buitenruimte Najaar 2022 (na renovatie pand)

Als de renovatie van het pand klaar is gaan we de buitenruimte herinrichten. Daarbij betrekken we de klankbordgroep.

Op 13 oktober 2020 hielden we een online presentatieavond over de verbouwing van het Sociaal Pension. Tijdens deze avond, en ook na afloop, ontvingen we een aantal vragen:

Over opvang van dak- en thuislozen

Een mooi nieuw onderkomen heeft mogelijk ook een aanzuigende werking. Hoe gaat u om met een vergrote toestroom van mensen (van buiten de regio)? De toegang tot opvangplekken voor daklozen verloopt via medewerkers van de gemeente. Als iemand een aanvraag doet, doen zij onderzoek of iemand recht heeft op opvang. En of een opvangplek in Ede het meest passend is voor die persoon. In de meeste gevallen is het meest passend om mensen op te vangen in de regio waar ze vandaan komen.
Op welke manier worden bewoners gefaciliteerd tijdens de verbouwing? De huidige bewoners die tijdens de verbouwing niet in hun eigen (tijdelijke) kamer in het pand terecht kunnen, worden opgevangen in de tijdelijke woonunits die op het terrein staan. Daarna verhuizen ze weer terug naar hun eigen tijdelijke kamer in het Sociaal Pension.
Is opvang van 40 personen wel voldoende voor Ede? We willen zelfstandig wonen stimuleren. Daarom denken we dat 40 plekken in de toekomst meer dan voldoende is.
Waarom is er geen nachtopvang? Als het nodig is bieden we nachtopvang (bed, bad en brood). Dit moet wel passend zijn in het Sociaal Pension.
Een gedeelte van de buitenslapers kan de reguliere zorg van het Sociaal Pension in. Om hoeveel mensen gaat dat en hoeveel mensen slapen deze winter buiten? Dit aantal verschilt wekelijks, bijna dagelijks en is daardoor moeilijk te beantwoorden. Voor het grootste deel van de huidige buitenslapers (in september 2020 zijn dit er 6) is het Sociaal Pension geen passende plek.
Is een noodbed wel voldoende voor alle buitenslapers? Een deel van de doelgroep buitenslapers is niet geschikt om te worden opgevangen in het Sociaal Pension. Met name door onaangepast gedrag. Voor deze groep zoeken we andere woonoplossingen.

De plannen voor de binnenkant

Komen er ook liften in het gebouw voor mensen die niet meer zo mobiel zijn? Ja, in het gebouw zijn nu twee trappenhuizen. Een daarvan vervalt en wordt een lift.
Klopt het dat de ontmoetingsruimte naar de tweede etage verhuist? De ruimte op de begane grond is bedoeld voor bewoners en mogelijk ontvangst van bezoekers. De ruimte op de tweede verdieping is niet openbaar toegankelijk.
Omdat de kamers groter worden, zijn dit er daarom ook minder? Komen er minder bewoners? Het aantal bewoners blijft gelijk. Er is straks iets minder kantoorruimte.

De plannen voor de buitenkant

Wat gaat er veranderen aan de buitenkant van het gebouw? De tuin en het terrein om het pand zullen het meeste wijzigen. Het gebouw zal qua vorm en omvang niet worden aangepast, het is voornamelijk een inpandige verbouwing.
Er staan nu hekken om het gebouw. Gaan die weg? De terreinafscheiding die er nu staat gaat weg. Als het ontwerp van de tuin / buitenruimte er is komen er misschien wel weer hekken of hagen terug. Dit is om enige privacy te kunnen bieden.
Wordt er ook nagedacht over het onderhoud van de buitenruimten? Nu is er geen onderhoud aan de tuin. Straks zal de tuin onderhouden moeten gaan worden. Of de huurder dit zelf gaat doen of laat doen is nu nog niet bekend.
Hoe komen de gevels er bij de buitentrappen eruit te zien? Is daar ook al over nagedacht? De gevels aan de zijkanten van het gebouw blijven hetzelfde. De trappen zijn noodtrappen en zijn niet bedoeld als gebied om te verblijven.

Rol voor de omgeving

Op welke wijze kunnen wij als inwoners van Ede ondersteuning bieden of een helpende hand? Als buurtbewoner kunt u via het Leger des Heils een helpende hand bieden. In het Sociaal Pension wordt ook gewerkt met vrijwilligers. Als het gaat om een helpende hand bij het inrichten en onderhouden van de tuin kan dat via de klankbordgroep.
Is de buurt meegenomen in het ontwerp? In het ontwerp van het pand zelf is de huidige gebruiker van het pand, het Leger des Heils, meegenomen. De klankbordgroep hebben we geraadpleegd over het voorlopig ontwerp.
Hoe worden inwoners Ede betrokken bij opvang van diegenen die niet in het Sociaal Pension zoals de bosslapers terecht kunnen? In het najaar worden er werkgroepen georganiseerd waarbij allerlei betrokkenen, ook buurtbewoners, in gesprek gaan met elkaar over o.a. dit thema. Daarnaast organiseren we in januari een werkconferentie over maatschappelijke opvang in Ede en Valleiregio. Eén van de gespreksonderwerpen is ook 'mensen met onaangepast gedrag'. Ook hierbij hebben bewoners de mogelijkheid om mee te denken.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt geld beschikbaar voor dak- en thuislozen. Heeft Ede ook een aanvraag gedaan? Gemeente Ede heeft hiervoor ook geld aangevraagd en een plan ingediend. Deze aanvraag lijkt zeer kansrijk.