Sociaal Pension / Gebouw 17

Gebouw 17 aan de Nieuwe Kazernelaan, ook wel het Sociaal Pension genoemd, is een opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn geworden en een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen. Het gebouw wordt volgend jaar aan de binnenkant gerenoveerd. En in 2022 aan de buitenkant. 13 oktober is er een digitale informatieavond om u over de renovatieplannen te informeren.

Foto van de voorzijde van het sociaal pension
Naar het overzicht