Kernhem

Kernhem is een groene, waterrijke woonwijk aan de rand van Ede. In de wijk vindt u moderne, betaalbare woningen. De wijk bestaat uit gezellige straten en hofjes, met ruimte voor groen. Kernhem heeft een autoluwe opzet met 'verborgen' parkeerplekken. Daardoor is het een ideale wijk voor kinderen. Sinds 2010 breiden we Kernhem langzaam uit richting de A30.

De gebiedsontwikkelingen Kernhem en Kernhem-Noord bestaan uit drie delen: Kernhem A, Kernhem B en Kernhem-Noord. Kernhem A ligt tussen de Lunterseweg en de houtwal voor de Balgzand en Heuvingerzand. Kernhem B sluit aan op A en gaat richting A30. Beide delen grenzen aan de Doesburgerdijk en de N224. Kernhem-Noord ligt ten noorden van de Doesburgerdijk, tussen de Lunterseweg en de A30. De noordkant van het gebied wordt begrensd door de Krommesteeg en de Nieuwesteeg.

Kernhem A

Kernhem A is het eerste deel van de wijk Kernhem. In dit deel zijn allerlei voorzieningen zoals winkelcentrum Parkweide en een gezondheidscentrum. Kernhem A is al enkele jaren klaar.

Kernhem B

Kernhem B bestaat uit twee delen: oost (alles ten oosten van de Veenwoud) en west. Inmiddels is oost klaar en zijn alle woningen sinds midden 2021 bewoond. In Kernhem B west zijn we volop bezig met nieuwbouwprojecten. Wilt u meer weten over wat er te koop is of op korte termijn aankomt? Kijk dan onder het kopje ‘informatie en contact’ en neem een kijkje op de verkoopsites van de ontwikkelende partijen. 

Kernhem-Noord

Kernhem-Noord is een mogelijke uitbreidingslocatie voor Ede. Het plan is dat hier tussen de 1.800 en 3.000 woningen gebouwd worden. Op dit moment doen wij uitgebreid onderzoek in het gebied. Kernhem-Noord is een complex gebied waar we rekening moeten houden met natuur, ontsluiting en een hoogspanningslijn en waar we ook betaalbare woningen willen bouwen. Op dit moment analyseren we het gebied en de directe omgeving. Houd de website kernhem.ede.nl in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen. Binnenkort verschijnt ook een nieuwsbrief over Kernhem-Noord. Schrijf u hier in als u deze nieuwsbrief automatisch wilt ontvangen.  

De woningen in Kernhem zijn ontworpen met hoge kwaliteit. Alle woningen hebben een overhangende kap. Ze bestaan uit warm rode bakstenen in combinatie met rode daken. Alleen in het meest westelijke deel van Kernhem is gekozen voor zwarte dakpannen zodat de zonnepanelen goed bij het dak passen.

Naast eenheid en samenhang, is in Kernhem ingezet op afwisseling. Er zijn veel verschillende woningtypes en ontwerpen. Zo ontstaat er afwisseling en een dorps karakter. Ook buurtschappen dragen bij aan dat beeld. Buurtschappen zijn deelgebieden die afwijken van de standaard architectuur. De woningen zijn anders dan in de rest van de wijk en hebben een eigen herkenbare, samenhangende uitstraling.

De natuur krijgt binnen Kernhem volop de ruimte. Langs de Doesburgerdijk ligt een ecologische zone (de ‘ecozone’). Hier leven allerlei soorten planten en dieren. Kleine zoogdieren kunnen zich hier verplaatsen van de Veluwe naar de weilanden boven en naast Kernhem. Ook in de straten en buurten speelt natuur een belangrijke rol. De straten in Kernhem hebben groene bermen, bomen en hagen rond de tuinen. Naast de groene bermen en bomen dragen de hagen ook bij aan een net en groen straatbeeld en maken ze de herkenbare Kernhemse straatjes.

In Kernhem stroomt van oost naar west een brede sloot die uitkomt op de Slenk, een grote plas in Kernhem west. De Slenk is belangrijk voor waterplanten en beschermde diersoorten zoals de watervleermuis. Naast de ecozone en de Slenk bieden de bestaande houtwallen een prima thuis aan bosplanten, broedvogels en kleine zoogdieren zoals vleermuizen.

Vooral voor de jongste doelgroep (0 - 5 jaar) is ruimte om te spelen dicht bij de woning van belang. In Kernhem zijn dit speelplekken van kleinere omvang, vaak in het midden van woonstraten en verspreid door de wijk. Daarnaast leggen we nog vier grote buurt- en wijkspeelplekken aan voor de wat oudere jeugd (10 - 18 jaar).

In Kernhem parkeert u de auto in parkeerhofjes, of op uw eigen oprit. Op sommige plekken kunt u ook langs de straat parkeren. Alles is op loopafstand van de woning. Parkeren buiten de vakken is niet toegestaan, omdat het de natuur beschadigt en zorgt voor hinder. Ook zit er in de grond een systeem om regenwater op te vangen dat kapot kan gaan door niet in de toegestane vakken te parkeren.

Vanaf de N224 en de Lunterseweg bereikt u de wijk via verschillende ontsluitingswegen. Op deze ontsluitingswegen geldt een snelheid van 50 km/u of 30km/u. Fietsers rijden hier op fietsstroken, of langs de rijbaan met een apart aangegeven zone. Om de snelheid van auto’s laag te houden, zijn de wegen smal en hier en daar voorzien van drempels.

Kernhem heeft een verbinding met NS-stations Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp via buslijn 5.

In Kernhem hoeft u de wijk niet uit voor uw dagelijkse behoeften. U vindt er onder andere:

  • Winkelcentrum Parkweide
  • Medisch Centrum Kernhem
  • Wijkcentrum Het Kernhuis
  • Scholen en BSO’s
  • Sportverenigingen