Kolkakkerbuurt

De Kolkakkerbuurt dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het is een zogenaamd ‘tuindorp’. Een tuindorp is typisch voor deze tijdsperiode van industrialisatie. Het tuindorp werd in die tijd gezien als gezonde leefomgeving voor arbeiders en middenstandsgezinnen.

De woningen in de Kolkakkerbuurt waren verouderd. Woningbouwcorporatie Woonstede startte daarom in 2016 met het maken van nieuwe plannen voor de buurt. De nieuwe buurt is ontworpen in overleg met de bewonerscommissie Kolkakker en samen met de bewoners. Bekijk het filmpje over deze samenwerking door de ogen van een bewoonster. Een belangrijk uitgangspunt was dat de sfeer van het huidige tuindorp zoveel mogelijk terug zou worden gebracht in de vernieuwde Kolkakkerbuurt.

Het plan van Woonstede bestaat uit de bouw van in totaal 155 woningen in de Kolkakkerbuurt. Dit zijn 96 eengezinswoningen, 39 appartementen en 20 seniorenwoningen. Daarnaast is de renovatie van 50 historische woningen ook onderdeel van het plan. Alle woningen krijgen een voortuin en veel woningen krijgen ook een zijtuin. Er ontstaat een nieuwe groene open ruimte die ruimte geeft om te spelen en te ontmoeten. De inrichting van de straten verandert op sommige punten door de komst van parkeerhoven achter de woningen.

Meer informatie over het plan kunt u vinden op de website van Woonstede.

Het project is van woningcorporatie Woonstede. In de eerste fase zijn 50 historische woningen aan de Kolkakkerweg gerenoveerd. In de overige fasen zijn 113 woningen gesloopt en 155 nieuwe woningen gebouwd. Inmiddels zijn alle woningen aan de huurders overgedragen.

Medio 2022 is de gemeente gestart met het aanleggen van de openbare ruimte in de straten waar de bouw is afgerond. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2023 klaar zijn.

Contact

Met vragen over het project kunt u terecht bij Woonstede