Somaterrein

Het voormalige Somaterrein wordt een duurzame Edese tuinwijk met 113 nieuwe woningen. 28 van deze woningen zijn van Woonstede, de overige 57 woningen zijn gebouwd door Bébouw Midreth B.V. In de nieuwe buurt zijn er zowel appartementen als rijwoningen, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen.

De wijk krijgt de opzet van een echte Edese tuinwijk, met veel groen. Waar mogelijk bewaren we bestaande planten en bomen. Op andere plekken planten we nieuw groen. Ook zorgen we dat de nieuwe wijk goed aansluit op de bestaande straten.

Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd. Een groot deel hiervan wordt al bewoond. In de eerste helft van 2022 wordt de openbare ruimte aangelegd. Denk hierbij aan het maken van wandelpaden en fietspad en het aanleggen van groenstroken. Ook wordt de Kerkweg en de Verlengde Maanderweg opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden tot waarschijnlijk medio april. Eventuele omleidingen en tijdelijke afzettingen worden met bewegwijzering aangegeven. rief naar de omgeving.

De bebouwing in de wijk is kleinschalig opgezet en krijgt een groen karakter. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk ingepast. Daarnaast bepalen ook tuinen en hagen het groene beeld. Delen zijn de wijk zijn autoluw, zodat het er goed wonen is en er veel ruimte is om buiten te spelen, te sporten en te bewegen.

De tuinwijk is in 3 deelgebieden onderverdeeld: De linten, het middengebied en de spoorzone.

Het historische lintkarakter van de Verlengde Maanderweg en de Kerkweg blijft met de ontwikkeling van de aanvullende nieuwbouw aan deze wegen zoveel mogelijk behouden. Hier is de bebouwing kleinschalig en gevarieerd.

In het middengebied is ruimte voor een besloten woongebied met laagbouw en bijzondere woonvormen. Een parkje met prachtige bestaande bomen en een snelfietsroute met nieuwe bomen en groen erlangs geven het gebied karakter.

Aan het spoor vormt de bebouwing een meer aaneengesloten geheel met korte woonblokken die een samenhangend ensemble vormen. Deze blokken hebben verbijzonderde hoeken. De afzonderlijke woningen hebben subtiele variaties in de gevel.

De bereikbaarheid van de wijk is gunstig door de aanwezigheid van een snelfietsroute en de ligging ten opzichte van het station.

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan voor het Somaterrein vastgesteld. Inmiddels is dit bestemmingsplan onherroepelijk. Onderdeel van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan waarin u meer informatie vindt over de toekomstige inrichting. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor de commissie ruimtelijke kwaliteit en is tevens bedoeld als inspiratiebron voor de toekomstige bewoners en hun architecten.

Bekijk het bestemmingsplan

Bekijk het beeldkwaliteitsplan