Valley Center

Het gebied tussen winkelcentrum Stadspoort en de Cinemec krijgt een nieuwe invulling. Het project wordt in twee fases ontwikkeld.

Noordereng Holding ontwikkelt een plan voor een hotel in het oostelijk deelgebied, tussen het infotainmentcenter CineMec en het winkelcentrum Stadspoort. Het toekomstig hotel krijgt een prominente plek bij de binnenkomst van Ede en wordt dus van het visitekaartje van Ede langs de A12. Noordereng Holding heeft de grond en het plan gekocht van de vorige ontwikkelaar. Op dit moment bevindt het plan zich in de ontwerpfase.

Het westelijk gelegen deelgebied is bedoeld voor vrijetijdsbesteding en wonen, zodat mensen langer in het gebied blijven. Door de komst van nieuwe vrijetijdsbestedingen in het gebied kunnen mensen kiezen wat ze gaan doen of kunnen zij activiteiten combineren. Bijvoorbeeld door voor of na een bezoek aan de bioscoop te genieten van een hapje en een drankje. Op dit moment wordt gekeken welke vorm van vrijetijdsbesteding het beste in het gebied past. 

Boven de gelegenheden voor vrijetijdsbesteding komen appartementen. De Gelderhorst, een zorgcentrum voor dove ouderen, breidt daarnaast de bestaande woongebouwen van de Gelderhorst uit.

Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De bouw start in augustus 2018.