Cultuurfonds

  • Stichting Cultuurfonds Ede is een publiek-privaat fonds dat de gemeente in 2017 startte.
    Cultuurfonds Ede maakt het leven in de gemeente Ede aantrekkelijker door het versterken van de kunst & cultuursector.
  • Het fonds richt zich met name op het verbinden van ondernemers uit de sectoren kunst en cultuur met het bedrijfsleven.
  • Het Cultuurfonds is een zelfstandige stichting
  • In de opstartfase krijgt het een subsidie van de gemeente Ede.
  • Het fonds initieert, ontwikkelt en organiseert activiteiten. Daarnaast ondersteunt het externe partijen met cofinanciering en garantstelling.
  • Kijk voor meer informatie op de website van Cultuurfonds Ede.