Bereikbaarheid Ede-West

In samenwerking met Edes Bedrijfs Contact (EBC) hebben we een actieplan opgesteld om de bereikbaarheid van de bedrijven in Ede West te verbeteren: de bedrijventerreinen Heestereng, Frankeneng en De Vallei. De komende tijd gaan we een aantal kruispunten en wegen aanpassen. Hier onder ziet u per project wat we gaan doen.

Vanaf de Maxwellstraat loopt een tunnel onder de A30 door. Deze tunnel geeft een snelle aansluiting op de westelijke kant van de A30. Op dit moment mogen alleen lijnbussen deze tunnel gebruiken. Er kan meer verkeer onder deze tunnel doorrijden, zodat het in de spits minder druk wordt op de Galvanistraat.

Wat gaan we doen?

We hebben de weg aangepast, zodat er veilig meer verkeer gebruik kan maken van de tunnel. Dit hebben we gedaan:

  • De berm smaller gemaakt en een tweede rijstrook aangelegd
  • Een verkeersregelinstallatie en verkeerslichten geplaatst
  • De camera’s vernieuwd
  • Verkeersborden en markering aangepast (voorrang voor rechtdoorgaand verkeer)
  • Een monitoringssysteem aangebracht met het oog op de verkeerssituatie voor bedrijventerrein BT A12

Uiteindelijk is de bedoeling dat de Maxwelltunnel elke werkdag tussen 16:00 en 18:00 uur open gaat zijn voor verkeer richting de A30.

Planning werkzaamheden

Om zeker te weten dat deze maatregel niet zorgt voor verkeersoverlast op BT A12, voeren we eerst een proef uit. Vanaf begin juli gaat de tunnel op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur open voor verkeer van oost naar west. Begin juli en eind augustus voeren we een technische proef uit. We testen de apparatuur en doen verkeersmetingen. Hiermee kunnen we kijken of alles werkt en of er geen overlast ontstaat voor verkeer naar en vanuit bedrijventerrein De Vallei. Eind augustus start de proef van een half jaar. In deze periode zijn er ook werkzaamheden aan de kruispunten bij de Copernicuslaan en Galvanistraat. Hopelijk helpt de proef om eventuele overlast hier te verminderen. We bespreken de resultaten van de proef met het EBC. Als de proef succesvol is, blijft de tunnel geopend tijdens de spits.

De kruispunten Lumierestraat - Galvanistraat en Galvanistraat - Copernicuslaan zijn erg druk, vooral in de spits. We gaan de kruispunten aanpassen, zodat deze veiliger worden voor het verkeer.

Wat gaan we doen?

Op de kruispunten Lumièrestraat - Galvanistraat en Galvanistraat - Copernicuslaan leggen we een brede middenberm aan. Aan de westkant van de Lumièrestraat, tussen de Galvanistraat en de Dieselstraat, leggen we ook een fietspad aan. Dit fietspad is onderdeel van de Noord-zuidroute, die de wijken Kernhem, Veldhuizen en Peppelensteeg verbindt met de Frankeneng en de Rietkampen. Om ruimte te maken voor het fietspad, kappen we zeven bomen. Hiervoor planten we hetzelfde aantal bomen terug.

Het fietspad dat we nu aanleggen, vormt het zuidelijke deel van een langer fietspad over het bedrijventerrein. Het noordelijk deel leggen we aan op het moment dat de hoogspanningsleidingen in dit gebied onder de grond worden aangelegd. Dit duurt langer dan gepland. Als bekend is wanneer de werkzaamheden starten, vindt u dat op deze website.  

Planning werkzaamheden

Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden voor ons uit tussen 16 augustus en 24 september. Verkeer kan omrijden via de Frankeneng. Verkeer vanaf bedrijventerrein De Vallei kan tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de Maxwelltunnel.

Documenten

De verkeerslichten op de Keesomstraat en Dreeslaan zijn op elkaar afgesteld als een ‘groene golf’. We gaan deze groene golf verlengen tot aan de A12 (Poortwachter). De verkeerslichten van Rijkswaterstaat bij kruispunt Poortwachter bij de A12 zijn al vervangen en worden onderdeel van de groene golf. Op deze manier kan het verkeer beter doorrijden van en naar de A12.

Planning

De verkeerslichten worden in de herfst van 2021 anders afgesteld.

Het kruispunt Galvanistraat - Frankeneng is regelmatig erg druk. We onderzoeken of het kruispunt aangepast kan worden, zodat verkeer er beter kan doorrijden.