Bereikbaarheid Ede-West

In samenwerking met Edes Bedrijfs Contact (EBC) hebben we een actieplan opgesteld om de bereikbaarheid van de bedrijven in Ede West te verbeteren: de bedrijventerreinen Heestereng, Frankeneng en De Vallei. De komende tijd gaan we een aantal kruispunten en wegen aanpassen. Hier onder ziet u per project wat we gaan doen.

Vanaf de Maxwellstraat loopt een tunnel onder de A30 door. Deze tunnel geeft een snelle aansluiting op de westelijke kant van de A30, zodat het in de spits minder druk wordt op de Galvanistraat. Op dit moment mogen alleen lijnbussen deze tunnel gebruiken. Momenteel mogen ook auto’s tijdens de middagspits gebruikmaken van de tunnel vanwege een proef.

Maxwelltunnel blijft dag en nacht open voor autoverkeer

Het afgelopen jaar is de Maxwelltunnel opengesteld geweest voor autoverkeer tussen 16:00 en 18:00 uur. Dit was een proef om de drukte op het kruispunt Galvanistraat-Frankeneng te verminderen, gezien de soms lange wachtrijen in de avondspits. Tijdens de proef zagen we dat in juni 2022 gemiddeld 220 auto’s per dag door de Maxwelltunnel rijden. Niet erg veel, maar het heeft wel enige vertraging voorkomen op de drukke kruising van de Galvanistraat-Frankeneng. Daarnaast zorgde het ervoor dat er geen extra drukte ontstond op het bedrijventerrein A12. Daarom is besloten de Maxwelltunnel richting bedrijventerrein A12 voorlopig dag en nacht open te stellen, en het verkeer tot het voorjaar of de zomer van 2023 te blijven monitoren. Wanneer de openstelling van de tunnel goed blijft werken, blijft de tunnel open. De resultaten van de proef bespreken we met het Edes Bedrijfs Contact (EBC).

Aanpassingen Maxwellstraat

Naast de proef hebben we de weg aangepast, zodat er veilig meer verkeer gebruik kan maken van de tunnel. Dit hebben we gedaan:

  • De berm smaller gemaakt en een tweede rijstrook aangelegd
  • Een verkeersregelinstallatie en verkeerslichten geplaatst
  • De camera’s verplaatst
  • Verkeersborden en markering aangepast (voorrang voor rechtdoorgaand verkeer)
  • Een monitoringssysteem aangebracht met het oog op de verkeerssituatie voor bedrijventerrein BT A12

De kruispunten Lumierestraat - Galvanistraat en Galvanistraat - Copernicuslaan zijn erg druk, vooral in de spits. We gaan de kruispunten aanpassen, zodat deze veiliger worden voor het verkeer.

Wat gaan we doen?

Op de kruispunten Lumièrestraat - Galvanistraat en Galvanistraat - Copernicuslaan leggen we een brede middenberm aan. Aan de westkant van de Lumièrestraat, tussen de Galvanistraat en de Dieselstraat, leggen we ook een fietspad aan. Dit fietspad is onderdeel van de Noord-zuidroute, die de wijken Kernhem, Veldhuizen en Peppelensteeg verbindt met de Frankeneng en de Rietkampen. Om ruimte te maken voor het fietspad, kappen we zeven bomen. Hiervoor planten we hetzelfde aantal bomen terug.

Het fietspad dat we nu aanleggen, vormt het zuidelijke deel van een langer fietspad over het bedrijventerrein. Het noordelijk deel leggen we aan op het moment dat de hoogspanningsleidingen in dit gebied onder de grond worden aangelegd. Dit duurt langer dan gepland. Als bekend is wanneer de werkzaamheden starten, vindt u dat op de pagina over hoogspanning.  

Planning werkzaamheden

Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden voor ons uit tussen 16 augustus en 24 september. Verkeer kan omrijden via de Frankeneng. Verkeer vanaf bedrijventerrein De Vallei kan tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de Maxwelltunnel.

Documenten

De verkeerslichten op de Keesomstraat en Dreeslaan zijn op elkaar afgesteld als een ‘groene golf’. We gaan deze groene golf verlengen tot aan de A12 (Poortwachter). De verkeerslichten van Rijkswaterstaat bij kruispunt Poortwachter bij de A12 zijn al vervangen en worden onderdeel van de groene golf. Op deze manier kan het verkeer beter doorrijden van en naar de A12.

Planning

De verkeerslichten worden in de herfst van 2021 anders afgesteld.

Het kruispunt Galvanistraat - Frankeneng is regelmatig erg druk. We onderzoeken of het kruispunt aangepast kan worden, zodat verkeer er beter kan doorrijden.