Biodiversiteit

De biodiversiteit staat onder druk, ook in Ede. Sinds 1900 zijn honderden diersoorten uit Nederland verdwenen. Er zijn steeds minder geschikte leefgebieden voor planten en dieren. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan nog betere en meer geschikte plekken waar planten en dieren kunnen leven.

Biodiversiteit gaat over alles dat op de aarde leeft. Alle soorten planten en dieren zijn met elkaar verbonden. Als het een verdwijnt, heeft dat ook effect op het ander.

Onmisbaar

Biodiversiteit is onmisbaar voor ons voedsel, ons water, onze medicijnen, de economie en landschappen. Het beschermt ons ook tegen de negatieve gevolgen van de klimaat verandering zoals wateroverlast, droogte en hitte.

Ede is een bijvriendelijke gemeente. Dat betekent dat we het deze nuttige dieren naar de zin willen maken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor bermen met veel bloemen.

Zelf de bij helpen

Ook u kunt de bij helpen. Poot bijvoorbeeld planten die bijen lekker vinden. Denk aan rozemarijn, lavendel en herfstaster. Of zet een bijenhotel in uw tuin en laat paardenbloemen staan. Kijk op de website van Nederland Zoemt voor meer praktische tips om uw omgeving bijvriendelijk te maken.

Waarom zijn bijen belangrijk?

Veel voedsel groeit alleen maar als de bloemen ervan worden bestoven. Wilde bijen doen dit graag. Zij zijn dus heel belangrijk voor de productie van ons voedsel. Helaas hebben bijen het moeilijk. In totaal zijn er 358 soorten bijen waarvan de helft bedreigd wordt.

Een van de oorzaken waarom er steeds minder planten en dieren zijn, is dat we veel natuur vervangen door gebouwen. Daarbij is vaak geen rekening gehouden met biodiversiteit. Om dat te veranderen is het bij ieder bouwproject verplicht om na te denken over hoe het de biodiversiteit kan behouden, herstellen of versterken. De vraag is niet óf een bijdrage mogelijk is, maar hoe. Want op elke plek zijn er mogelijkheden. Dat noemen we natuurinclusief bouwen.

Maatregelen en punten

Om natuurinclusief te bouwen kunt u allerlei maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het inbouwen van neststenen voor vogels of het aanleggen van een tuin die aantrekkelijk is voor bijen, vogels en insecten. Voor elke maatregel krijgt u punten. Hoeveel punten u nodig heeft, hangt af van de grootte van uw project. Meer informatie over natuurinclusief bouwen, de maatregelen en de punten vindt u op de website van Ede Natuurlijk!

Wist u dat zelf ook iets kunt doen om de biodiversiteit beter te maken? U hoeft niet ver van huis, het kan namelijk in de omgeving waar u woont.

Begin bijvoorbeeld in uw eigen achtertuin. Vervang stenen door planten. Daarmee vergroot u het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Op de website van Ede-Natuurlijk vindt u een overzicht van makkelijke en diervriendelijke planten.

Basisscholen in de gemeente Ede kunnen subsidie aanvragen voor het groener maken van hun schoolplein. Een groen schoolplein is leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen. Kinderen die in een groene omgeving spelen leren van de natuur. En zien hoe belangrijk het is om daar goed mee om te gaan. Ze schijnen er zelfs rustiger van te worden! Meer groen geeft verkoeling bij warm weer en bij hevige regen kan het water goed weglopen. Vlinders en bijen kunnen met meer bloeiende planten ook meer voedsel vinden.

Voor de aanvraag van de subsidie vult de school een projectplan in. Daarin geven ze aan hoe ze het plein groener gaan maken. Voor elke maatregel is een aantal punten te verdienen. Bij minimaal zestig punten komt de school in aanmerking voor subsidie. Scholen die de subsidie ontvangen, krijgen begeleiding van IVN Het Groene Wiel. In ons subsidieformulier vindt u het projectplan en de mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Kies voor KvK, subsidieaanvragen, groen en duurzaamheid om bij de subsidie uit te komen.