Galvanistraat

Veel ondernemers op de bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei ervaren het kruispunt Galvanistraat-Copernicuslaan als druk en onveilig. Zij vroegen ons om het kruispunt aan te passen. Het verkeerskundig adviesbureau Goudappel-Coffeng deed onderzoek naar het kruispunt. Hier zijn drie mogelijke varianten uitgekomen, waarvan wij de voorkeur hebben voor één variant.

Naar het overzicht