Herinrichting Pakhuisbuurt

De Pakhuisweg en een deel van de Maanderbuurtweg gaan we herinrichten. We vervangen de riolering, de weg krijgt nieuwe bestrating en er komt meer groen. Nadat de buurt opnieuw ingericht is, komt er een proefopstelling van een om-en-omregeling voor het verkeer op het Pakhuisviaduct. Die blijft ongeveer een half jaar. Daarnaast krijgen fietsers straks meer ruimte.

Op 13 juli 2020 bezochten rond de 70 bewoners en ondernemers de buurtbijeenkomst in Plantion. De meerderheid van de aanwezigen was het niet eens met het invoeren van een om-en-omregeling voor het autoverkeer over het Pakhuisviaduct. De gemeente denkt dat dit de beste oplossing is om het viaduct open te kunnen houden en tegelijk de overlast van sluipverkeer te beperken. Op verzoek van de aanwezigen komt er een proefopstelling. De resultaten daarvan bepalen het vervolg.

Veel wegen in het gebied krijgen nieuw asfalt of klinkers. We vervangen het riool en er komt meer groen. Bij cafetaria ’t Pakhuis komt een nieuwe inrichting. We laten een stukje van de lange geschiedenis van het Pakhuisgebied terug komen. Vroeger lag hier een overslagpunt: er werden goederen overgeladen van het water naar de weg: van schuiten op paard en wagen. Dit laten we straks zien door de woorden ‘de overslag’ aan te leggen in de pleinrand van het Pakhuisplein.

Nadat de buurt opnieuw is ingericht, komt er een proefopstelling van een om-en-omregeling voor het verkeer op het Pakhuisviaduct. De proef duurt ruim een half jaar (inclusief zaai- en oogstseizoen).

Vervangen riolering

Onder de grond vervangen we de drukriolering door een vrijvervalriool. Dit riool loopt een beetje schuin, waardoor de zwaartekracht de afvoer regelt. Dit vrijvervalriool voert het afvalwater af. Ook leggen we een hemelwaterriool aan. Die voert regenwater af naar de bergingsvijver bij de A12. Zo maken we de kans op wateroverlast in het gebied kleiner. Verder vervangen we veel kleine gemalen door één groter gemaal.

Fietspad

Het fietspad gaat onderdeel uitmaken van de snelfietsroute Ede - Veenendaal. De éénrichting fietspaden langs de Maanderbuurtweg richting Veenendaal worden in de nieuwe situatie vervangen door een twee richtingen fietspad aan de zuidkant.

Op het viaduct over de A12 komt een proefopstelling voor een om-en-omregeling voor ongeveer een half jaar (inclusief zaai- en oogstseizoen). Dit betekent dat er één rijstrook tijdelijk ingericht wordt voor gemotoriseerd verkeer, zoals auto’s en vrachtwagens. Het verkeer uit beide richtingen rijdt om en om over deze rijstrook heen. Verkeerslichten regelen welke kant aan de beurt is om te rijden. (Brom)fietsers kunnen doorrijden over het fietspad.

Waarom een om-en-omregeling?

In 2007 besloot de Edese gemeenteraad dat er maximaal 1.150 motorvoertuigen per uur over het Pakhuisviaduct mogen rijden. De hoeveelheid verkeer op het Pakhuisviaduct nam het afgelopen decennium steeds toe. Zonder maatregelen rijden er over een aantal jaar mogelijk meer dan 1.150 auto’s per uur over het viaduct. Dat zou betekenen dat het viaduct tijdens de spits voor het gemotoriseerd verkeer moet worden afgesloten (behalve voor het openbaar vervoer en hulpdiensten).

Met de om-en-omregeling denkt de gemeente een rem op de doorstroom van het verkeer te zetten en ontmoedigen we sluipverkeer om over het viaduct te rijden. Op deze manier kan het viaduct open blijven, blijft de het gebied leefbaar en de weg verkeersveilig.

Waarom eerst een proef?

Als gemeente denken we dat een om-en-omregeling de beste oplossing is om het viaduct open te kunnen houden en tegelijk de overlast van sluipverkeer te beperken.Tijdens een bijeenkomst met inwoners was de meerderheid van de aanwezigen het niet eens met het invoeren van een om-en-omregeling voor het autoverkeer over het Pakhuisviaduct. Op verzoek van hen komt er een proefopstelling. De resultaten daarvan bepalen het vervolg.

Voorwaarden voor succesvolle proef

Om te bepalen of de proef wel of niet geslaagd is, hebben we een aantal voorwaarden bepaald. Hierbij hebben we zo goed mogelijk rekening gehouden met de punten die genoemd zijn tijdens de buurtbijeenkomst van 13 juli 2020.

  1. Voor de lengte van de wachtrij geldt: de eerstvolgende kruispunten mogen niet langer dan 5 minuten per dag geblokkeerd zijn. Het gaat hierbij om het kruispunt met de Maanderbuurtweg en met de Maanderbroekweg. Deze kruispunten liggen op ongeveer 170 meter afstand.
  2. De vertraging op het Pakhuisviaduct door de verkeerslichten is niet vaak (1x per dag) maximaal 4 minuten.
  3. De hulpdiensten zijn positief over de proef.

De volgende punten zijn geen voorwaarde voor het wel of niet slagen van de proef, maar houden we wel in de gaten:

  • De toename van reistijd op het Pakhuisviaduct en op verschillende routes tussen Veenendaal en Ede.
  • Toename van sluipverkeer via Maanderbroekweg richting het oosten. De meetlocatie komt bij het stoplicht Maanderbroekweg-Parklaan.

Aannemer Heijmans start in augustus 2022 met de werkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot halverwege november 2022. Heijmans informeert u over de precieze planning en wegafsluitingen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Dit kan op verschillende manieren:

  • Bezoek de website van Heijmans. Hier vindt u updates over het project.
  • Download de Heijmans BouwApp in de appstore. Zoek naar 'Reconstructie Pakhuisbuurt Ede' en druk op volgen.

Hieronder vindt u documenten met schetsontwerpen en tekeningen die laten zien hoe de wegen er uit komen te zien

Documenten na bewonersbijeenkomst

Vorige documenten