Herinrichting Vossenakker en Arthur van Schendellaan

De Arthur van Schendellaan en Vossenakker zijn aan onderhoud toe en krijgen een nieuwe inrichting. We vervangen nu de riolering en een deel van de bomen. Er komen klinkers in plaats van asfalt en we vernieuwen de stoepen. De straten maken we groener met meer planten.

Op dit moment ligt onder beide straten een gemengd riool. Dat betekent dat hemelwater en water uit bijvoorbeeld uw douche, toilet of wasmachine in één buis worden afgevoerd. Bij het vervangen van het riool koppelen we de afvoer voor het hemelwater af van het gemengd riool. Hemelwater krijgt een eigen afvoersysteem. Het stroomt zo sneller weg en trekt de grond in. Dat is dus goed voor de planten en u heeft minder kans op wateroverlast.

Huisaansluitingen riool

De huisaansluitingen op het riool vervangen we ook. De meeste huizen hebben een eigen huisaansluiting maar niet allemaal. Dit project biedt u de kans om een individuele rioolaansluiting te krijgen.

De stoep

De stoep vervangen we door bestaande of nieuwe tegels. Bij het mausoleum halen we aan een zijde de stoep weg. De andere kant krijgt een zelfde uitstraling als het park, daarom leggen we daar asfalt aan.

Bomen en planten

De bomen die nu in de Arthur van Schendellaan staan blijven, omdat ze niet in het gebied staan waar we werken. De werkzaamheden hebben dus geen vervelende gevolgen voor deze bomen. Daarnaast planten we er elf bomen bij.

De bomen in de Vossenakker kappen we. Met de meeste bomen gaat het niet heel goed. Ze kunnen op dit moment niet goed groeien of zijn aan het eind van hun levensduur. Daarnaast moeten we bij de werkzaamheden veel graven en kunnen we niet voorkomen dat de wortels beschadigd worden. Door de herinrichting is het mogelijk om goede, ruimere groeiplaatsen te maken. De nieuw aan te planten bomen zullen dan goed en gezond uit kunnen groeien. Er komen 22 nieuwe bomen in de Vossenakker.

Als gemeente vinden we het belangrijk om groen aan te planten waar dat mogelijk is. Daarom gebruiken we de herinrichting van uw buurt ook om extra groenvakken aan te leggen.

Verkeer

De wegen liggen in een 30-km-zone. Daarom vervangen we alle wegen waar asfalt ligt door rode klinkers. Ook versmallen we de straten, waardoor verkeer minder hard rijdt. De twee drempels bij de Oude Arnhemseweg weg vervangen we door een plateau. De huidige inritten en de hoeveelheid parkeerplekken blijven zoals ze zijn.

Lantaarnpalen

In het plangebied blijft het aantal lantaarnpalen gelijk. We verplaatsen er een aantal. Dit kunt u zien op de tekening.

Tijdens de bewonersbijeenkomst in november is een aantal vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen leest u hier terug (pdf, 68 KB).

Ontwerpen

Bomen

Bij de herinrichting van de straten planten we ook nieuwe bomen . Bewoners konden vooraf en tijdens een informatiebijeenkomst kiezen uit twee mixen van bomen. De meeste mensen kozen voor mix B. De bomen uit die mix zullen straks te vinden zijn aan de Vossenakker en in de Arthur van Schendellaan. Voor de Vossenakker zijn dat gewone lijsterbes, veldesdoorn, zoete sierkers en de gewimperde linde. In de Van Schendellaan komen straks krentenboompjes, judasbomen en katsurabomen.

Plantvakken