Inventarisatie Vitaal Buitengebied

De erfbezoeken zijn uitgesteld. De gemeente Ede volgt daarmee de aangescherpte Coronamaatregelen van de regering op om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Bewoners van de laatste wijken die de gemeente voor het project wil bezoeken, hebben een brief ontvangen over het uitstellen van het erfbezoek. Zodra de erfbezoeken weer van start gaan dan ontvangen deze bewoners daarvan bericht. Maatgevend hiervoor is de landelijke richtlijn die de regering daarvoor afgeeft.

Buurtspreekuren

Fysieke bijeenkomsten moeten tot een minimum worden beperkt. Om die reden vinden op dit moment geen buurtspreekuren plaats. Heeft u een erfbezoek gehad, dan kunt u zich aanmelden voor een afspraak op de langere termijn. Vanuit de gemeente nemen wij contact met u op als wij u kunnen inplannen voor een gesprek.

Direct een afspraak plannen (DigiD)

We streven naar een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. We merken dat het aantal agrarische bedrijven afneemt. Op deze vrijkomende locaties ontstaan soms nieuwe activiteiten. Daarnaast willen wij ruimte behouden voor blijvende agrarische bedrijven.

Daarom inventariseren we waarvoor deze erven gebruikt worden. We willen weten welke bestemmingen en vergunningen het beste passen bij het huidig en toekomstig gebruik van agrarische erven. We zijn met name benieuwd of er (nog) sprake is van een agrarisch bedrijf. Met dit onderzoek brengen we per gebied in kaart waar deze ontwikkelingen plaatsvinden.

Ook zijn we benieuwd naar de ideeën en wensen van de eigenaren over hun erven. Die informatie gebruiken we voor het maken van een omgevingsvisie voor het buitengebied. Daarin leggen de gemeente en bewoners vast hoe de toekomst van het gebied eruitziet.

Een medewerker van gemeente Ede bezoekt alle erven met een agrarische bestemming in gemeente Ede. Ook alle erven met een agrarische milieuvergunning komen aan bod.

We willen weten welke bestemmingen en vergunningen het beste passen bij het huidig en toekomstig gebruik van agrarische erven. Daarom inventariseren we waarvoor deze erven gebruikt worden. We zijn met name benieuwd of er nog sprake is van een agrarisch bedrijf. Daarnaast horen we graag uw plannen voor de toekomst.

De komende jaren werkt de gemeente aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Daarin staat hoe de toekomst van het gebied eruitziet. De resultaten van de inventarisatie helpen om een visie te maken die beter aansluit bij de situatie op (voormalige) agrarische erven en de toekomstplannen van de bewoners.

U ontvangt een aankondigingsbrief zodat u weet wanneer we in uw wijk erven gaan bezoeken. In de brief leest u hoe de erfbezoekers werken en welke coronapreventieve middelen en werkwijzen zij hanteren.

Bezoek

Een medewerker van de gemeente Ede bezoekt uw erf. De erfbezoeker bekijkt en bespreekt met u hoe u de gebouwen op uw erf gebruikt. Ze horen graag wat uw ideeën zijn voor de toekomst van het erf.

Tijdens het bezoek worden uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en de leeftijdscategorie van de bedrijfsvoerder vastgelegd. We gebruiken uw gegevens: om een terugkoppeling te geven over de bevindingen van het erfbezoek, om een afspraak te maken voor het buurtspreekuur, voor vermelding in het gespreksverslag van het buurtspreekuur (inclusief een luchtfoto van uw erf), om uw vragen te beantwoorden en voor rapportages.

Na het bezoek

Na het bezoek ontvangt u een brief met de bevindingen van het bezoek. In deze brief leest u ook wat er met de resultaten gebeurt en wat er eventueel van u verwacht wordt.

Het bezoek is geen inspectie. Toch kan tijdens het bezoek blijken dat de vergunningen of de bestemming niet (meer) helemaal kloppen. In dat geval gaan wij graag met u in gesprek. Hiervoor kunt u onder de kop “Zelf actie ondernemen” een afspraak plannen. Afhankelijk van de situatie op het erf nemen we samen met u de mogelijke vervolgstappen door.

Soms treden wij direct op. Bijvoorbeeld als wij ondermijnende en criminele zaken aantreffen. En ook als er een direct gevaar is voor brandveiligheid, veiligheid van de omgeving of voor het milieu.

In het onderstaande schema ziet u wanneer we in welke wijk actief zijn en welke wijken we hebben bezocht:*

Wijk Bezoek periode vanaf Tot en met
De Veenen Inmiddels bezocht  
Ederveen buitengebied Inmiddels bezocht  
Doesburg Inmiddels bezocht  
Nederwoud Inmiddels bezocht  
Lunterse Veld/Lunterse buurtbos Inmiddels bezocht  
Meulunteren/De Valk Inmiddels bezocht  
Driesprong/Ginkel Inmiddels bezocht  
Wekeromse Zand/Wekeromse Meent Inmiddels bezocht  
Westeneng Inmiddels bezocht  
Dikkenberg/Reems/Eschoterveld/Deelen Inmiddels bezocht  
De Klomp buitengebied Inmiddels bezocht  
Maanderbroek/De Kraats/Nergena Stop vanwege Corona