Inventarisatie Vitaal Buitengebied

De komende maanden onderzoeken we hoe agrarische percelen worden gebruikt. Ook brengen we in beeld hoe eigenaren de toekomst van hun perceel zien.

koeien in een weiland met stallen
Naar het overzicht