Onderzoek tunnel Kerkweg

Volgens de huidige planning sluit de gelijkvloerse spoorwegovergang aan de Kerkweg in Ede eind 2019/ begin 20120. Een extern bureau, Ecorys, heeft in opdracht van de gemeente en de werkgroep onderzocht of het nuttig en nodig is om daar een extra autotunnel te maken ter vervanging van de spoorwegovergang Kerkweg. Het is nu aan de gemeenteraad om in december een besluit te nemen.

Knipperende overweglichten en een slagboom die sluit
Naar het overzicht