Spindopplein

Het Spindopplein heeft een onderhoudsbeurt nodig en er zijn zorgen over parkeren en veiligheid. De gemeenteraad vindt de aanpak van het plein en de directe omgeving belangrijk en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Op dit moment werken we aan de uitvoering van het nieuwe ontwerp voor het Spindopplein.

Nieuw ontwerp voor het Spindopplein

Samen met ondernemers en bewoners hebben we een ontwerp uitgewerkt voor het Spindopplein. Onder het kopje documenten vindt u het gekozen ontwerp. Hierbij hebben we rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • Een groener plein met vier plantvakken van verschillende groottes
  • Voldoende zitgelegenheden om verblijf op het plein te stimuleren
  • Een veiliger plein, met extra verlichting
  • Hergebruiken van de bestaande straatstenen
  • Instellen van √©√©nrichtingsverkeer ter bevordering van de veiligheid
  • Speelgelegenheid voor kinderen

De planning

Wat Wanneer
Herinrichten wegvak kruising Hoog Maanen tot Café De Vijf 15 mei - 19 juni
Herinrichten Spindopplein 22 mei - 12 juli
Aanleggen wegvak Kop van de Parkweg 15 juni - 30 juni
Aanleggen toekomstig park Kop van de Parkweg 10 juli - 18 augustus
Herinrichten Parkweg ter hoogte van Spindopplein 27 juni - 27 juli
Oplevering 29 september
Aanplanten bomen en planten Najaar 2023