Spindopplein

Het Spindopplein heeft een onderhoudsbeurt nodig en er zijn zorgen over parkeren en veiligheid. De gemeenteraad vindt de aanpak van het plein en de directe omgeving belangrijk en heeft hiervoor geld beschikbaar gemaakt. We zijn blij dat we het plein kunnen aanpakken. 

Nieuw ontwerp voor het Spindopplein

Samen met ondernemers en bewoners hebben we een ontwerp uitgewerkt voor het Spindopplein. Onder het kopje documenten vindt u het gekozen ontwerp dat nu verder technisch wordt uitgewerkt.

Een belangrijke verandering op basis van de participatie krijgt het gedeelte van de Parkweg dat grenst aan het Spindopplein. Hiervan maken we een éénrichtingsweg om de doorstroming van het verkeer in het gebied rondom het Spindopplein te bevorderen. Daarnaast biedt deze oplossing een veiligere omgeving voor de gebruikers van het plein. Autoverkeer zal dan op dit straatdeel ter hoogte van het plein alleen nog van west naar oost kunnen rijden. We hebben met een vrachtwagen uitgeprobeerd of de bocht naar het achtergelegen parkeerterrein te maken is vanuit de optie eenrichtingsverkeer oost-west. Dit bleek onmogelijk door de aangrenzende bebouwing. Ook was dit onveilig voor de overige weggebruikers en daardoor valt deze optie af.

De planning

Wat Wanneer
Laatste opmerkingen in het plan verwerken Tot 15 november 2022
Technisch ontwerp uitwerken en aanbesteding starten 4e kwartaal 2022 tot 1e kwartaal 2023
Werkzaamheden Spindopplein 2e kwartaal 2023 - 3e kwartaal 2023
Start werkzaamheden Kop van de Parkweg en Parkweg Nog te bepalen