Stadsvisie 2030

De gemeente denkt al na over hoe Ede-stad er in 2030 uitziet. De stad verandert namelijk de komende jaren, door ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de economie, mobiliteit, onze bevolking en het klimaat. We willen de kwaliteiten van de stad versterken en aanpassingen doen op plekken die aandacht vragen. Dit leggen we vast in de stadsvisie Ede.

In de Stadsvisie leest u over de ambities en doelstellingen van Ede-Stad. Het volledige rapport vindt u op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Gebruik hiervoor onderstaande knop. 

Stadsvisie op Ruimtelijkeplannen.nl

De belangrijkste uitgangspunten

De ruimtelijke ontwikkeling van de stad moet passen bij de identiteit en ambities van Ede en tegelijkertijd inspelen op de veranderende omstandigheden. Hiervoor is een ruimtelijke strategie voor Ede-Stad bepaald. Deze strategie gaat uit van vijf principes door de ontwikkeling van de stad tot 2030.  Die vullen elkaar aan en gelden van wijk- tot regionaal niveau. De principes zijn:

  1. Netwerkstad in Foodhart
  2. Krachtige en complementaire brandpunten
  3. Herkenbare stad aan Veluwe en Vallei
  4. Duurzame en gezonde stad
  5. Levensloopbestendige wijken

De vijf principes vormen een inspiratiebron en leidraad voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van Ede. Zoals de gemeente zelf, maar ook voor inwoners, ondernemers en organisaties die een idee of plan hebben voor de toekomst van onze stad. Vooral bij grootschalige ontwikkelingen zijn de keuzes in de stadsvisie van invloed. Denk bijvoorbeeld aan woongebieden, bedrijventerreinen, voorzieningen, groen en recreatie.