Korte Ketens

De Regio FoodValley biedt vele mooie kwaliteitsproducten: van kaas en eieren, tot rundvlees en brood. Steeds meer boeren willen voor een goede prijs duurzaam produceren, en gaan hun producten direct aan de consument verkopen. Daarmee spelen boeren in op de groeiende behoefte van consumenten voor transparant, duurzaam en gezond voedsel. De Regio FoodValley loopt voorop in het realiseren van duurzame voedselsystemen. Daarom werken in de Regio Foodvalley de regiogemeenten Ede en Barneveld, LTO Gelderse Vallei, WUR en Boerenhart samen aan korte ketens en toekomstbestendige boerenbedrijven. In 2018/2019 hebben zij gezamenlijk de Masterclass ‘Produceren in de korte keten’ aangeboden.

Dertien boeren hebben de serie masterclasses ‘Produceren in de korte keten’ gevolgd. Hierin hebben zij geleerd hoe ze hun producten lokaal kunnen verkopen en welke stappen hiervoor nodig zijn.

Masterclass ‘Produceren in de korte keten’

Tijdens de masterclasses ‘Produceren in de korte keten’ hebben 13 boeren uit Foodvalley begeleiding gekregen van Wageningen Universiteit om onderscheidende concepten te ontwikkelen voor de lokale markt. Jan Willem van der Schans (WUR): “De masterclasses hebben impact, omdat er wordt gewerkt vanuit de deelnemende bedrijven en de kracht van hun bedrijfsvoering. De bedrijven krijgen verbinding met elkaar, met experts en met het zakelijk netwerk. Onder professionele begeleiding werken de boeren toe naar een  winstgevend verdienmodel. De begeleiding in de masterclass sluit naadloos aan op de uitdagingen van de individuele ondernemers. Zo krijgen de boeren weer grip op hun eigen toekomst.”

Korte keten biedt kansen

Met korte ketens zetten boeren hun producten af in de regio. Korte Ketens bieden kansen voor een eerlijke prijs voor de boer, een sterkere verbinding tussen stad en platteland, transparantie in de keten en voor verduurzaming. De Masterclass bood boeren handvatten om zich te ontwikkelen op de korte keten. Ondernemers kregen begeleiding om te komen tot toekomstbestendige bedrijven met een duurzaam businessmodel. De Masterclass gaf ondernemers inzicht in (de haalbaarheid van) hun businessmodel, de sterkte punten en de verbeterpunten. In zeven sessies ontdekten ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ondernemers van elkaars goede voorbeelden.

Kracht van de regio

Met de kennisdeling van de Wageningen Universiteit jagen we innovaties van lokale boeren aan. Daarmee zetten we de kracht van de Regio FoodValley in voor agrariërs en fungeert de regio als proeftuin voor de Wageningen Universiteit. Jan-Willem van de Schans (Wageningen UR): “De boeren in de regio zijn al ver geprofessionaliseerd op de korte keten, met de masterclass brengen we de boeren nog een stap verder”. “De deelnemende boeren zijn pro-actief bezig met hun toekomst en de sector”, aldus de LTO Gelderse Vallei.

De gemeenten Ede en Barneveld organiseerden deze Masterclass in samenwerking met LTO Gelderse Vallei, Coöperatie Boerenhart en Wageningen universiteit. De Masterclasses zijn gefinancieerd door de Provincie Gelderland met geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.