Bekijk het Omgevingseffectrapport (OER)

Onderzoeksbureau Anthea heeft een zogeheten Omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Deze rapportage laat zien wat de effecten zijn van de plannen die we in de Omgevingsvisie hebben opgesteld. De Omgevingsvisie is positief tot zeer positief beoordeeld. De forse inzet op woningbouw, het realiseren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving en de inzet op de energietransitie zijn belangrijke redenen voor deze positieve beoordeling. U kunt de OER zelf lezen. Lees ook het advies van de landelijke Commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage) over de OER. Ook de reactie van het college kunt u hier nalezen.