Participatie en zienswijzen

In het participatieverslag beschrijven we hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie betrokken zijn. Ook gaan we in op de resultaten van de participatie en hoe we participatie hebben vormgegeven.

In december en januari 2022 heeft de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Op dit ontwerp zijn 18 reacties (“zienswijzen”) binnengekomen. In de nota van Zienswijzen leest u een samenvatting van elke zienswijze en een gemeentelijke reactie.