Aanvullende regelingen voor Edese ondernemers en verenigingen

De gemeente Ede treft een aantal aanvullende regelingen voor ondernemers:

 • Vastgestelde subsidies tot € 5.000 voor evenementen die vóór 1 juni zouden plaatsvinden mogen de organisatoren houden.
 • Voor evenementen die voor 1 juni zouden plaatsvinden met een verleende subsidie vanaf € 5.000 worden de al gemaakte voorbereidingskosten tot 1 april gesubsidieerd.
 • Evenementen die dit jaar na 1 juni plaatsvinden, wordt nadrukkelijk aanbevolen voorlopig geen kosten meer te maken tot meer duidelijkheid bestaat over de periode na 1 juni.
 • Met onze subsidierelaties waarbij het organiseren van evenementen, festivals en bijeenkomsten een (groot gedeelte) corebusiness is bespreken wij individueel de gevolgen voor de organisaties om tot maatwerk te komen.
 • Voor het indienen van definitieve verantwoording over verleende subsidies 2019 verlenen we op verzoek uitstel tot 1 juni (in plaats van 1 april).
 • De aanslag toeristenbelasting wordt in juni 2020 in plaats van in maart verstuurd. Hierdoor mogen ondernemers deze belasting later betalen.
 • Aan ondernemers, verenigingen en zzp-ers verlenen wij op verzoek uitstel van betaling OZB tot 31 augustus 2020.
 • Voor terrassen die van de gemeente worden gehuurd, wordt uit coulance geen huur in rekening gebracht van 1 maart tot 1 juni 2020; verdere maatregelen, zoals het mogelijk tijdelijk uitbreiden van terrassen, worden onderzocht.
 • Wij verlenen uitstel van betaling op verzoek aan ondernemers, instellingen, verenigingen/stichtingen voor huur van gemeentelijke panden. Dit kon al voor de maanden april, mei en juni. Maar nu kunt u dit ook aanvragen voor de maanden juli, augustus en september.
 • Ondernemers, instellingen en verenigingen/stichtingen die een pand huren van de gemeente kunnen een betalingsregeling treffen als bovengenoemd uitstel van betaling onvoldoende is.
 • Wij werken mee aan verzoeken van leveranciers tot het wijzigen van betalingstermijnen in het belang van de liquiditeit. Op verzoek gaan wij bijvoorbeeld van kwartaalbetalingen naar maandelijkse betalingen.
 • We maken gewijzigde afspraken over te leveren prestaties die redelijk/doelmatig zijn voor contractspartijen en de gemeente. Ook bij contracten in verband met grondtransacties stellen wij onze afspraken bij.

Aanvragen aanvullende regelingen

Via onderstaande button kunt u deze drie aanvragen doen:

 • als ondernemer t/m 31 augustus 2020 uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen aanvragen;
 • als ondernemer vragen om de huur per kwartaal om te zetten in maandelijkse huur;
 • als ondernemer 3 maanden uitstel van betaling voor de aan de gemeente Ede te betalen huur aanvragen.

Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemers, zzp’ers, verenigingen of stichtingen. Niet voor particulieren. Wij behandelen uw aanvraag binnen 7 dagen.

Ga naar het formulier