Bedrijf weer opstarten

Veel ondernemers, instellingen en organisaties zijn bezig met het opstarten van hun (bedrijfs)activiteiten en hebben vragen of iets wel of niet mag. Houd in de eerste plaats rekening met:

  • past het binnen de verruiming zoals de rijksoverheid die bekend heeft gemaakt? Doe de check op www.rijksoverheid.nl.
  • de meeste brancheverenigingen hebben ook protocollen en richtlijnen op hun site staan. Kijk ook daar even.
  • op de website van het RIVM staat welke maatregelen ieder bedrijf/organisatie moet nemen wanneer het weer open gaat. Dat zegt dus niks over of een activiteit weer opgestart mag worden.

Probeer zelf zoveel mogelijk een inschatting te maken of iets wel of niet mag. Twijfelt u, neem dan contact op met ons. Soms kan het even duren voordat u antwoord krijgt, omdat vaak regionaal of zelfs landelijk afgestemd moet worden.