Horeca - terrasverruiming en overkapping

Deze pagina is nog niet volledig bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van 10 juli  2021.

Als gevolg van het aantal besmettingen moesten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca het afgelopen jaar veel gesloten geweest. Sinds 19 mei is de horeca weer (gedeeltelijk) open. Daarbij geldt dat er 1,5 meter afstand is of kuchschermen zijn tussen tafels.. Bekijk alle regels die gelden op het terras.

Gevolgen horecasluiting voor regeling terrasuitbreiding en -overkapping

De regeling voor uitbreiding van het terras en de mogelijkheid deze te overkappen blijft bestaan. U mag eventueel ook gewoon doorbouwen aan uw overkapping.

Regeling terrasuitbreiding en -overkapping

Horecaondernemers mogen tot 31 december 2021 hun bestaande terras vergroten. Ook zijn terrasoverkappingen tot die datum toegestaan. Beide onder de volgende voorwaarden:

  1. Het college blijft de uitbreiding van bestaande horecaterrassen toestaan tot 31 december 2021 en zal niet handhaven, mits de ondernemer zich houdt aan de voorwaarden. U vindt de voorwaarden hieronder.
  2. Het is horecaondernemers in Ede toegestaan om tot 31 december 2021 zonder vergunningaanvraag ten behoeve van een droog en warm terras, tijdelijke overkappingen en heaters neer te zetten. Mits de ondernemer zich houdt aan de hieronder opgenomen voorwaarden.
  3. Voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen of het schenden van de voorwaarden of regelgeving kunnen aanleiding zijn voor het college om de besluiten met betrekking tot de uitbreidingen en overkappingen te wijzigen of in te trekken. Zij kan dan de ondernemer - op straffe van handhaving - gebieden de uitbreiding en/of overkapping  geheel of gedeeltelijk weer te ontruimen en/of af te breken.