Horeca - terrasverruiming en overkapping

De regeling voor uitbreiding van het terras en de mogelijkheid deze te overkappen blijft bestaan. U mag eventueel ook gewoon doorbouwen aan uw overkapping.

Regeling terrasuitbreiding en -overkapping

Horecaondernemers mogen tot 31 december 2021 hun bestaande terras vergroten. Ook zijn terrasoverkappingen tot die datum toegestaan. Beide onder de volgende voorwaarden:

 1. Het college blijft de uitbreiding van bestaande horecaterrassen toestaan tot 31 december 2021 en zal niet handhaven, mits de ondernemer zich houdt aan de voorwaarden. U vindt de voorwaarden hieronder.
 2. Het is horecaondernemers in Ede toegestaan om tot 31 december 2021 zonder vergunningaanvraag ten behoeve van een droog en warm terras, tijdelijke overkappingen en heaters neer te zetten. Mits de ondernemer zich houdt aan de hieronder opgenomen voorwaarden.
 3. Voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen of het schenden van de voorwaarden of regelgeving kunnen aanleiding zijn voor het college om de besluiten met betrekking tot de uitbreidingen en overkappingen te wijzigen of in te trekken. Zij kan dan de ondernemer - op straffe van handhaving - gebieden de uitbreiding en/of overkapping  geheel of gedeeltelijk weer te ontruimen en/of af te breken.

Om de horeca te helpen hebben we in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland een plan gemaakt voor de uitbreiding van de terrassen in deze periode.

Er gelden een aantal spelregels voor het verruiming van het terras:

 1. De ondernemer heeft, naast een horeca-vergunning, ook een vergunning voor het bestaande terras.
 2. De ondernemer maakt een melding (zie hieronder hoe) van het bestaande terras en het aantal m2 uitbreiding.
 3. De ondernemer
  1. is zelf eigenaar van de grond waarop het terras zal worden geplaatst; of
  2. heeft een huurovereenkomst met de gemeente; of
  3. heeft een getekende en gedagtekende schriftelijke verklaring of overeenkomst waaruit blijkt dat de ondernemer toestemming heeft om de grond als terras te gebruiken tot 1 november 2020. Dit wanneer de uitbreiding plaatsvindt op grond van een derde partij.
 4. De ondernemer houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de geldende noodverordening.
 5. De ondernemer houdt zich (ook) op het uitgebreide terras aan de voorschriften uit de vergunning voor het bestaande terras en - indien van toepassing - de geldende huurovereenkomst.
 6. Voor het plaatsen van buitenbarren, buitentoiletten, en overkappingen met meer dan één dichte zijde etc. moet vooraf toestemming gevraagd worden. Ieder verzoek zal afzonderlijk beoordeeld worden.
 7. Het totale terras biedt niet meer zitplaatsen dan het oorspronkelijke terras.
 8. De uitbreiding laat voldoende ruimte aan fiets- en looproutes, hulpdiensten, toegang tot aangrenzende panden en eventueel wekelijkse markten volgens de RIVM richtlijnen.
 9. Als er te weinig ruimte is om ter plekke uit te breiden, stemt de ondernemer af met de buur-ondernemers over een eerlijke verdeling van de ruimte (naar rato van de bestaande situatie).
 10. Een aantal gemeentelijke pleinen kan (eerlijk) verdeeld worden tussen de horeca-ondernemers. Hiervoor dient gezamenlijk door de horeca een plan te worden opgesteld. Aandachtspunten hierbij zijn de vrije looppaden, de fietsenstallingen, dubbelgebruik (bijvoorbeeld markt en evenementen op pleinen), parkeren gehandicapten en bruiloftsgasten op Raadhuisplein en kerkgangers (bijv. ook bij begrafenissen en bruiloften)

Horecaondernemers die hun terras tijdelijk verruimen zijn de gemeente Ede geen extra huur verschuldigd.

Let op:  Voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen of het schenden van de voorwaarden of regelgeving kunnen aanleiding zijn om dit besluit te wijzigen of in te trekken. Dit kan betekenen dat de terrasuitbreiding dan geheel of gedeeltelijk ontruimd moet worden.

Voor het tijdelijk overkappen van terrassen is normaal gesproken een omgevingsvergunning nodig. In de periode tot 31 december 2021 is het aanvragen van een vergunning niet nodig. Wel geldt ook hier een aantal spelregels:

 1. De overkapping is maximaal aan 1 zijde dicht
 2. De ondernemer meldt de gewenste overkapping bij horeca@ede.nl, door middel van een tekening die inzicht geeft in:
  • het uiterlijk/ aanzicht van de overkapping;
  • het materiaal van de overkapping;
  • de afmetingen;
  • de eventuele locaties van heaters;
  • een beschrijving van de soort heaters.
 3. Het te overkappen terras voldoet aan de eisen, gesteld in de vergunning, de geldende reguliere wet- en regelgeving en/of in de voorwaarden die gesteld zijn in het kader van de ‘Verruiming terrassen’.
 4. De overkapping is niet groter dan het terras waarvoor het bedoeld is.
 5. De overkapping laat, net als het terras zelf, voldoende ruimte aan fiets- en looproutes, hulpdiensten, toegang tot aangrenzende panden en eventueel wekelijkse markten (handhavers en hulpdiensten kunnen aanwijzingen geven).
 6. Horecagelegenheden die aan elkaar grenzen, zorgen zo veel mogelijk voor op elkaar afgestemde overkappingen ten behoeve van een uniform aanzicht.
 7. De overkapping is niet nagelvast/ duurzaam verbonden met de grond.
 8. Het plaatsen van een overkapping veroorzaakt geen blijvende schade aan de bestrating en/of straatmeubilair of, als dit wel het geval is, herstelt de horecaondernemer dit op eigen kosten.
 9. De overkapping ontneemt eventuele camera’s van Politie en afdeling Toezicht van de gemeente Ede het zicht niet.
 10. De overkapping wordt geplaatst op een locatie die, buiten de openingstijden van de horecagelegenheid, niet gebruikt voor andere activiteiten zoals evenementen of een markt. Tenzij de overkapping voor aanvang van die andere activiteiten weggehaald wordt door de horeca-ondernemer of de overkapping blijft staan met goedkeuring/ in afstemming met de organisator van de andere activiteiten en de gemeente Ede.
 11. De eventuele aanwezige heaters onder de overkapping voldoen aan de eisen die de gemeente hier aan stelt.

Aandachtspunten

 • De tijdelijke overkappingen op gemeentegrond zijn niet nagel- en aardvast. Daarmee is het geen opstal. Dit betekent dat de horecaondernemer zelf aansprakelijk is voor eventuele schade die ontstaat door de overkapping.
 • De tijdelijke verruiming van de terrassen en het toestaan van overkappingen geeft horecaondernemers alleen recht op deze verruiming en overkapping tot - vooralsnog - 31 december 2021. Als tegen die tijd blijkt dat de verruiming en/of een overkapping langer gewenst is, is daarvoor nieuwe besluitvorming nodig.
 • Indien het terras aan meer dan 1 zijde wordt dichtgemaakt,  dient er wel een omgevingsvergunning aangevraagd te worden en wordt het terras, volgens de nu geldende noodverordening, ook niet meer gezien als een ‘buitenterras’. Dan gelden voor dit overdekte terras de Corona-regels voor binnensituaties.  Dit heeft niet de voorkeur in verband met verhoogd besmettingsgevaar.
 • Indien onverhoopt horeca in Ede (deels) gesloten dient te worden naar aanleiding van een nieuwe uitbraak/ brandhaard kunnen de horecaondernemers eventueel gemaakte kosten voor de overkapping niet verhalen op de gemeente Ede.

U stuurt een e-mail naar horeca@ede.nl. Daarbij voegt u de volgende documenten bij:

 • Een tekening van de verruiming (met een kaartweergave bij voorkeur schaal 1:100). Na goedkeuring moet de verruiming van het terras volgens de tekening worden geplaatst. Dit wordt getoetst aan de gestelde kaders en gecontroleerd door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
 • Een tekening van de overkapping die inzicht geeft in:
  • het uiterlijk/ aanzicht van de overkapping;
  • het materiaal van de overkapping;
  • de afmetingen;
  • de eventuele locaties van heaters;
  • een beschrijving van de soort heaters.
 • een getekende en gedagtekende schriftelijke verklaring of overeenkomst waaruit blijkt dat de ondernemer toestemming heeft om de grond als terras te gebruiken tot 1 november 2020. Dit wanneer de uitbreiding plaatsvindt op grond van een derde partij.

Let op: Wilt u meer zijdes van de overkapping afsluiten? Dan moet u een omgevingsvergunning voor ontheffing van het Bestemmingsplan aanvragen.

Hoe snel krijg ik bericht?

Na de melding ontvangt u per e-mail binnen uiterlijk twee dagen (maar in principe per omgaande) een bevestiging. Daarna mag u het terras onder voorbehoud conform uw tekening uitbreiden. Binnen twee weken krijgt u bericht per e-mail of de uitbreiding akkoord is, of nog moet worden aangepast. De terrasoverkapping mag u pas plaatsen als u van ons een akkoord hebt ontvangen.