Horeca - terrasverruiming

Vanaf 1 juni 12:00 uur tot 1 november mogen horeca ondernemers hun bestaande terras vergroten.

Om de horeca te helpen hebben we in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland een plan gemaakt voor de uitbreiding van de terrassen in deze periode.

Er gelden een aantal spelregels voor het verruiming van het terras:

 1. De ondernemer heeft, naast een horeca-vergunning, ook een vergunning voor het bestaande terras.
 2. De ondernemer maakt een melding (zie hieronder hoe) van het bestaande terras en het aantal m2 uitbreiding.
 3. De ondernemer
  1. is zelf eigenaar van de grond waarop het terras zal worden geplaatst; of
  2. heeft een huurovereenkomst met de gemeente; of
  3. heeft een getekende en gedagtekende schriftelijke verklaring of overeenkomst waaruit blijkt dat de ondernemer toestemming heeft om de grond als terras te gebruiken tot 1 november 2020. Dit wanneer de uitbreiding plaatsvindt op grond van een derde partij.
 4. De ondernemer houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de geldende noodverordening.
 5. De ondernemer houdt zich (ook) op het uitgebreide terras aan de voorschriften uit de vergunning voor het bestaande terras en - indien van toepassing - de geldende huurovereenkomst.
 6. Voor het plaatsen van buitenbarren, buitentoiletten, overkappingen etc. moet vooraf toestemming gevraagd worden. Ieder verzoek zal afzonderlijk beoordeeld worden.
 7. Het totale terras biedt niet meer zitplaatsen dan het oorspronkelijke terras.
 8. De uitbreiding laat voldoende ruimte aan fiets- en looproutes, hulpdiensten, toegang tot aangrenzende panden en eventueel wekelijkse markten volgens de RIVM richtlijnen.
 9. Als er te weinig ruimte is om ter plekke uit te breiden, stemt de ondernemer af met de buur-ondernemers over een eerlijke verdeling van de ruimte (naar rato van de bestaande situatie).
 10. Een aantal gemeentelijke pleinen kan (eerlijk) verdeeld worden tussen de horeca-ondernemers. Hiervoor dient gezamenlijk door de horeca een plan te worden opgesteld. Aandachtspunten hierbij zijn de vrije looppaden, de fietsenstallingen, dubbelgebruik (bijvoorbeeld markt en evenementen op pleinen), parkeren gehandicapten en bruiloftsgasten op Raadhuisplein en kerkgangers (bijv. ook bij begrafenissen en bruiloften)

Horecaondernemers die hun terras tijdelijk verruimen zijn de gemeente Ede geen extra huur verschuldigd.

Let op:  Voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen of het schenden van de voorwaarden of regelgeving kunnen aanleiding zijn om dit besluit te wijzigen of in te trekken. Dit kan betekenen dat de terrasuitbreiding dan geheel of gedeeltelijk ontuimd moet worden.

Hoe meld ik een terrasuitbreiding?

U stuurt een e-mail naar horeca@ede.nl. Daarbij voegt u de volgende documenten bij:

 • Een tekening van de verruiming (met een kaartweergave bij voorkeur schaal 1:100). Na goedkeuring moet de verruiming van het terras volgens de tekening worden geplaatst. Dit wordt getoetst aan de gestelde kaders en gecontroleerd door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
 • een getekende en gedagtekende schriftelijke verklaring of overeenkomst waaruit blijkt dat de ondernemer toestemming heeft om de grond als terras te gebruiken tot 1 november 2020. Dit wanneer de uitbreiding plaatsvindt op grond van een derde partij.

Hoe snel krijg ik bericht?

Na de melding ontvangt de ondernemer per e-mail binnen uiterlijk twee dagen (maar in principe per omgaande) een bevestiging, waarna hij het terras in verband met het spoedeisend belang bij de uitbreiding, onder voorbehoud conform zijn tekening kan uitbreiden. Binnen twee weken krijgt u bericht per e-mail of de uitbreiding akkoord is, of nog moet worden aangepast.