Opvanglocatie Harskamp

In gemeente Ede worden vluchtelingen uit Oekraïne sinds 3 maart opgevangen op de Legerplaats Harskamp. Dat komt omdat dit een plek is waar snel veel mensen tegelijk opgevangen kunnen worden. Gemeente Ede staat natuurlijk open voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben hierover contact met de dorpsraad van Harskamp.

Het terrein was in eerste instantie beschikbaar tot 31 augustus, dat is nu verlengd tot 30 november. Defensie verlengt de toestemming altijd met maximaal drie maanden. Als het nog nodig is gezien de situatie in Oekraïne, bespreekt gemeente Ede een optie tot nogmaals verlengen in oktober met Defensie.

Het aantal opvangplekken wordt teruggebracht. Omdat de ruimtes op de legerplaats geschikt zijn voor de opvang van gezinnen, streeft gemeente Ede naar een gezinslocatie. Gezinnen die samen in een ruimte verblijven krijgen dan eigen ruimte. Op dit moment zijn er op de opvanglocatie ook stellen en alleenstaanden. Zij worden wél bij elkaar geplaatst. Daarom wordt er voor stellen en alleenstaanden gekeken of zij naar geschiktere locaties kunnen doorstromen.

Gevlucht uit Oekraïne

Het gaat alleen om mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Er zijn vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit of een Oekraïense verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen van gemeente Ede.

Er zitten bijvoorbeeld ook mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne die daar een studie- of werkvisum hadden of een vluchtelingenstatus (derdelanders). Ook zij vluchtten door de oorlog weg uit Oekraïne. Naar schatting is de groep derdelanders 20% van het totaal aantal vluchtelingen. De IND is hiervan op de hoogte. Op dit moment is de samenstelling van mensen die op de opvanglocatie blijven vrij stabiel.

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de opvang in Harskamp, we vullen die steeds aan.

Hoe lang blijven de vluchtelingen op de opvanglocatie?

De opvanglocatie is verlengd tot 30 november. Doordat men vrij is om te gaan, zal niet iedereen die tijd blijven en wisselt de samenstelling van de groep. Wel is het zo dat als deze locatie langer in gebruik blijft, we ernaar streven iedereen een eigen ruimte te geven.

Hoe lang mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland blijven?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van de Europese Unie. Mensen die onder de richtlijn vallen, mogen tot in ieder geval 4 maart 2023 in Nederland blijven.

Mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne (bijvoorbeeld studenten) vallen vanaf 19 juli niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Deze wijziging geldt niet met terugwerkende kracht. Alle mensen die in Oekraïne recht hadden op (tijdelijk) verblijf en zich voor 19 juli hebben ingeschreven in de BRP, blijven recht houden op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Vanaf 31 oktober hebben Oekraïense vluchtelingen een sticker in hun paspoort nodig om aan te tonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Om een bewijs van verblijf te krijgen moeten zij een afspraak maken bij de IND. Het ophalen van bewijs van verblijf is voor iedereen noodzakelijk. Op de website refugeehelp.nl staat meer informatie over het aanvragen van een bewijs van verblijf bij de IND en het maken van een afspraak.

Moeten de vluchtelingen zich ook inschrijven en uitschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP)?

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Ede moeten zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Ede. Daarvoor moeten ze een Oekraïens paspoort of ander indentiteitsbewijs hebben. Als die papieren er niet zijn, of niet compleet, kunnen ze contact opnemen met de Oekraïense ambassade in Den Haag. Wanneer u zich inschrijft krijgt u een Burger Service Nummer (BSN). Een burgerservicenummer is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen, te werken en om leefgeld te ontvangen.

Uitschrijven

Vertrekt u vanuit gemeente Ede naar een andere gemeente in Nederland? Dan moet u zich in die nieuwe gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij gemeente Ede.

Vertrekt u vanuit gemeente Ede naar het buitenland of gaat u terug naar Oekraïne? Kom naar een van de spreekuren van gemeente Ede om dit door te geven:

Locatie Werkplein (Raadhuisplein 1, Ede)

  • Dinsdag 9:00 tot 12:00 uur

Opvanglocatie Harskamp (witte tent)

  • Vrijdag 10:00 tot 12:00 uur

Kunt u niet komen? Vul dan dit formulier (pdf, 253 KB) in en stuur dit samen met een kopie van uw identiteitsbewijs per post naar:

Gemeente Ede
T.a.v. Publiekszaken
Postbus 9022, 6710 HK EDE

Krijgen de vluchtelingen op de opvanglocatie leefgeld?

Vluchtelingen zijn welkom om naar het loket Aanvullend inkomen op het Werkplein van ons Raadhuis (Raadhuisplein 1, Ede) te komen op dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur. Daar zal een consulent samen met de aanvrager het registratieformulier voor leefgeld invullen. Op vrijdagochtend kunnen de vluchtelingen voor een spreekuur terecht op de locatie in Harskamp.

De toelage is € 55 per persoon per maand. Het gaat hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als minderjarigen. De grootte van het gezin heeft geen invloed op de hoogte van deze toelage. Oekraïense vluchtelingen moeten zich inschrijven in de Basisregistratie personen om een bankrekening te kunnen openen en leefgeld te kunnen ontvangen.

Als u gaat werken, dan stopt uw leefgeld. U meldt bij ons dat u werk heeft. Dat kan op een van de spreekuren op het werkplein of via e-mail.

Mogen Oekraïense vluchtelingen gratis met het openbaar vervoer?

Nee, Oekraïense vluchtelingen kunnen een kaartje kopen van het leefgeld dat ze ontvangen.

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) verbindt hulpvraag en aanbod met elkaar. Houd de website www.cvvede.nl en hun social media in de gaten om te zien hoe jij kunt helpen.

Wat gebeurt er met de (huis)dieren van de vluchtelingen?

In Ede zoeken we naar een dierenopvang in de buurt van Legerplaats Harskamp. Het COA laat hierover het volgende weten: "Onze opvang van asielzoekers moet een veilige en gezonde plaats zijn voor iedereen die we opvangen. Nu we bijspringen bij de Oekraïners komen er huisdieren mee. We zien hoe belangrijk die voor de mensen zijn, vaak bijna alles wat ze meenamen. Daarom kijken we met andere organisaties naar oplossingen voor medische zorg en eventuele opvang voor deze dieren, zodat we recht kunnen doen aan de relatie van de eigenaren met hun huisdier en ook voor onze andere bewoners een veilige en gezonde opvang bieden. Welzijn voor iedereen."

Wat wordt er georganiseerd voor scholing en werk?

Op 4 april is het onderwijs gestart voor Oekraïense kinderen uit gastgezinnen en vanuit Harskamp in Bennekom (12 tot en met 17 jaar) en Ederveen (4 tot en met 11 jaar). De kinderen gaan met een bus van de opvanglocatie naar school en terug.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen en willen hier werken. Daarvoor moeten ze zich wel inschrijven in de Basis Registratie Personen van de gemeente waar ze verblijven. Daardoor krijgen ze een BSN en mogen ze hier werken.

Waar kan ik me melden als ik iemand uit Oekraïne in dienst wil nemen of daar vragen over heb?

U kunt zich melden bij het Werkgeversservicepunt Regio FoodValley.

Zijn er regels voor de vluchtelingen die verblijven op de locatie in Harskamp?

Het COA heeft huisregels voor zijn opvanglocaties. Nu de situatie rustiger is, worden deze huisregels uitgedeeld en toegelicht door het COA. Ook zal aan de nieuwe bewoners voorlichting gegeven worden over gebruiken in Nederland.

Wordt er extra gesurveilleerd in de buurt van de opvanglocatie?

Op de locatie is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Natuurlijk heeft het COA goed contact met de politie en wijkagent, daarnaast is vanzelfsprekend ook de Konklijke Marechaussee aanwezig op de Defensielocatie. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de situatie in Harskamp en doen wat nodig is.

Gaan de schietoefeningen op ISK Harskamp door?

Vanwege de oorlog in Oekraïne moeten de geplande schietoefeningen doorgaan.