Opvanglocatie Harskamp

In gemeente Ede worden vluchtelingen uit Oekraïne sinds 3 maart opgevangen op de Legerplaats Harskamp. Dat komt omdat dit een plek is waar snel veel mensen tegelijk opgevangen kunnen worden. Gemeente Ede staat natuurlijk open voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben hierover contact met de dorpsraad van Harskamp.

Het terrein was in eerste instantie beschikbaar tot 31 mei, dat is nu verlengd tot 31 augustus. Defensie verlengt de toestemming altijd met maximaal drie maanden. Als het nog nodig is gezien de situatie in Oekraïne, bespreekt gemeente Ede een optie tot nogmaals verlengen in juli met Defensie.

Het aantal opvangplekken wordt teruggebracht tot maximaal 560. Omdat de ruimtes op de legerplaats geschikt zijn voor de opvang van gezinnen, streeft gemeente Ede naar een gezinslocatie. Gezinnen die samen in een ruimte verblijven krijgen dan eigen ruimte. Op dit moment zijn er op de opvanglocatie ook stellen en alleenstaanden. Zij worden wél bij elkaar geplaatst. Daarom wordt er voor stellen en alleenstaanden gekeken of zij naar geschiktere locaties kunnen doorstromen.

Gevlucht uit Oekraïne

Het gaat alleen om mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Er zijn vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit of een Oekraïense verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen van gemeente Ede.

Er zitten bijvoorbeeld ook mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne die daar een studie- of werkvisum hadden of een vluchtelingenstatus (derdelanders). Ook zij vluchtten door de oorlog weg uit Oekraïne. Naar schatting is de groep derdelanders 20% van het totaal aantal vluchtelingen. We spreken nu over noodopvang in de eerste fase, maar de IND zal hier oog voor hebben in de komende periode. In principe wordt voor een deel van hen gezocht naar andere huisvesting.

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de opvang in Harskamp, we vullen die steeds aan.

Hoe lang blijven de vluchtelingen op de opvanglocatie?

De opvanglocatie is verlengd tot 31 augustus. Doordat men vrij is om te gaan, zal niet iedereen die tijd blijven en wisselt de samenstelling van de groep. Wel is het zo dat als deze locatie langer in gebruik blijft, we ernaar streven iedereen een eigen ruimte te geven.

Moeten de vluchtelingen zich ook inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Ede moeten zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Ede. Daarvoor moeten ze een Oekraïens paspoort of ander indentiteitsbewijs hebben. Als die papieren er niet zijn, of niet compleet, kunnen ze contact opnemen met de Oekraïense ambassade in Den Haag.

Wanneer u zich inschrijft krijgt u een Burger Service Nummer (BSN). Een burgerservicenummer is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen, te werken en om leefgeld te ontvangen.

Krijgen de vluchtelingen op de opvanglocatie leefgeld?

Vluchtelingen zijn welkom om naar het loket Aanvullend inkomen op het Werkplein van ons Raadhuis (Raadhuisplein 1, Ede) te komen op dinsdag- en vrijdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur. Daar zal een consulent samen met de aanvrager het registratieformulier voor leefgeld invullen. De toelage is € 260,- per persoon per maand. Het gaat hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als minderjarigen. De grootte van het gezin heeft geen invloed op de hoogte van deze toelage. Oekraïense vluchtelingen moeten zich inschrijven in de Basisregistratie personen om een bankrekening te kunnen openen en leefgeld te kunnen ontvangen.

Als u gaat werken, dan stopt uw leefgeld, niet dat van een eventuele partner of kinderen. U meldt bij ons dat u werk heeft. Dat kan op een van de spreekuren op het werkplein of via e-mail.

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) verbindt hulpvraag en aanbod met elkaar. Houd de website www.cvvede.nl en hun social media in de gaten om te zien hoe jij kunt helpen.

Wat gebeurt er met de (huis)dieren van de vluchtelingen?

In Ede zoeken we naar een dierenopvang in de buurt van Legerplaats Harskamp. Het COA laat hierover het volgende weten: "Onze opvang van asielzoekers moet een veilige en gezonde plaats zijn voor iedereen die we opvangen. Nu we bijspringen bij de Oekraïners komen er huisdieren mee. We zien hoe belangrijk die voor de mensen zijn, vaak bijna alles wat ze meenamen. Daarom kijken we met andere organisaties naar oplossingen voor medische zorg en eventuele opvang voor deze dieren, zodat we recht kunnen doen aan de relatie van de eigenaren met hun huisdier en ook voor onze andere bewoners een veilige en gezonde opvang bieden. Welzijn voor iedereen."

Wat wordt er georganiseerd voor scholing en werk?

Op 4 april is het onderwijs gestart voor Oekraïense kinderen uit gastgezinnen en vanuit Harskamp in Bennekom (12 tot en met 17 jaar) en Ederveen (4 tot en met 11 jaar). De kinderen gaan met een bus van de opvanglocatie naar school en terug.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen en willen hier werken. Daarvoor moeten ze zich wel inschrijven in de Basis Registratie Personen van de gemeente waar ze verblijven. Daardoor krijgen ze een BSN en mogen ze hier werken.

Het is ook nog onduidelijk of en wanneer Oekraïense vluchtelingen hier kunnen studeren.

Waar kan ik me melden als ik iemand uit Oekraïne in dienst wil nemen of daar vragen over heb?

U kunt zich melden bij het Werkgeversservicepunt Regio FoodValley.

Zijn er regels voor de vluchtelingen die verblijven op de locatie in Harskamp?

Het COA heeft huisregels voor zijn opvanglocaties. Nu de situatie rustiger is, worden deze huisregels uitgedeeld en toegelicht door het COA. Ook zal aan de nieuwe bewoners voorlichting gegeven worden over gebruiken in Nederland.

Wordt er extra gesurveilleerd in de buurt van de opvanglocatie?

Op de locatie is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Natuurlijk heeft het COA goed contact met de politie en wijkagent, daarnaast is vanzelfsprekend ook de Konklijke Marechaussee aanwezig op de Defensielocatie. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de situatie in Harskamp en doen wat nodig is.

Gaan de schietoefingen op ISK Harskamp door?

Vanwege de oorlog in Oekraïne moeten de geplande schietoefeningen doorgaan.