Vluchtelingen thuis opvangen

In gemeente Ede vangen inwoners ook Oekraïense vluchtelingen thuis op. We weten dat er ruim 200 vluchtelingen bij gastgezinnen zijn ingeschreven in de BRP. We krijgen veel vragen over onderwerpen die via de gemeente geregeld moeten worden.

Daarom is er een vast inloopspreekuur van de gemeente om uw vragen te stellen over bijvoorbeeld in- en uitschrijving, leefgeld of het zoeken naar werk. U bent welkom zonder afspraak.

Locatie Werkplein (Raadhuisplein 1, Ede)

 • Dinsdag 9:00 tot 12:00 uur

Opvanglocatie Harskamp

 • Vrijdag 10:00 tot 12:00 uur

We geven antwoord op uw vragen, helpen u met aanvragen en verwijzen u door als dat nodig is.

Meer informatie

Meer informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne en voor inwoners die vluchtelingen thuis opvangen vindt u op een verzamelwebsite van onder meer VluchtelingenWerk Nederland. De informatie is vertaald in het Engels, Oekraïens en Russisch. Er is informatie onder meer over inschrijven, werk, school enzovoort.

Vluchtelingenwerk Ede

U kunt bij Vluchtelingenwerk Ede terecht op het spreekuur met vragen over Oekraïners in Nederland. Bovenstaande site is voor meer algemene informatie, het spreekuur kunt u terecht met specifieke vragen, ook over hoe dingen geregeld zijn in Ede. Of als u er via internet niet uit komt en even een deskundige wilt spreken. De medewerkers hebben overzicht over alle regelingen en zaken waarmee Oekraïners en hun gastgezinnen te maken hebben. Ze hebben niet alle antwoorden, maar kunnen wel meedenken. En ze kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties in Ede en Nederland.

 • Telefonisch spreekuur op 0318-687200, maandag t/m vrijdag van 10.00–13.00 uur.
 • Inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 13.00-16.00 uur, adres: Stationsweg 109, Ede.

Tijdens de spreekuren is er een tolk Russisch aanwezig. Het is fijn als gastheren/gastvrouwen meekomen. Actuele informatie over openingstijden vindt u op de locatiepagina van Ede op de website van Vluchtelingenwerk.                                   

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis verwijst ook naar de verzamelwebsite. Vluchtelingen kunnen voor praktische hulp ook terecht op een WhatsAppnummer van het Rode Kruis.  Ze kunnen een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.

Ook mensen die hulp bieden, kunnen vragen hebben. Ook zij kunnen voor antwoorden of advies terecht bij de Rode Kruis Informatielijn. Bel dan de Rode Kruis Informatielijn op 070 44 55 888 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur).

Thuis opvangen

De gemeente heeft een coördinerende rol als het gaat om Gemeentelijke Opvang voor Oekraïners zoals in Harskamp. De gemeente beheert de locatie en zorgt voor beveiliging, catering, enzovoort. Daarnaast zorgt de gemeente hier ook voor bijvoorbeeld activiteiten, onderwijs, werk, inkomen en zorg.

Voor particuliere opvang heeft de gemeente geen officiële coördinerende, maar een faciliterende rol. Dit heeft er mee te maken dat deze vluchtelingen op eigen initiatief worden opgevangen. Het Rijk heeft aan Takecarebnb.org gevraagd om de registratie en screening te doen van particuliere opvanglocaties. U kunt zich dus bij Takecarebnb inschrijven als u gastgezin wilt worden. De gemeente coördineert de particuliere opvang niet en zorgt ook niet voor de koppeling van vluchtelingen aan gastgezinnen.

Wat de gemeente doet voor particuliere opvang:

 • particulieren oproepen om de mensen die zijn opvangen in te laten schrijven in de BRP, zodat men een BSN krijgt, zie hieronder.
 • de informatie die de gemeente heeft / binnenkrijgt over inkomen, onderwijs, zorg en werk, waar mogelijk delen met particulieren door middel van de website, brieven of een informatiemarkt. Ook de gemeente heeft niet alle informatie, maar er is steeds meer bekend. Daarom vullen we deze pagina doorlopend aan.
 • daar waar nodig bijstaan met het vinden van werk, aanvragen uitkering enzovoort.

In Ede worden vluchtelingen opgevangen (in Harskamp en in gastgezinnen). De gemeente helpt deze vluchtelingen door inschrijving, leefgeld, onderwijs, werk en zorg, maar dit kost veel tijd en inzet. Dit betekent aan de ene kant dat wachttijden kunnen oplopen, maar aan de andere kant ook dat de gemeente niet meer voor de particuliere opvang kan betekenen dan dat nu wordt gedaan.

In- en uitschrijven

Vluchtelingen met een geldige verblijfsstatus in Oekraïne die in Ede verblijven, moeten zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Ede. Daarvoor moeten zij een Oekraïens paspoort, ander identiteitsbewijs of geldige verblijfsdocumenten hebben. Als die papieren er niet zijn, of niet compleet, kunnen zij contact opnemen met de Oekraïense ambassade in Den Haag. Ook als het paspoort enkel in het Oekraïens is, moet er contact opgenomen worden met de ambassade. Zij kunnen het vertalen.

Voor inschrijving moeten ze ook een verklaring hebben van de eigenaar van de woning en een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar. Met de inschrijving ontvangen zij ook een Burgerservicenummer. Een afspraak maken om in te schrijven kan via een online afspraakformulier van Publiekszaken.

Vanaf 31 oktober hebben Oekraïense vluchtelingen een sticker in hun paspoort nodig om aan te tonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Om een bewijs van verblijf te krijgen moeten zij een afspraak maken bij de IND. Het ophalen van bewijs van verblijf is voor iedereen noodzakelijk. Op de website refugeehelp.nl staat meer informatie over het aanvragen van een bewijs van verblijf bij de IND en het maken van een afspraak.

Uitschrijven

Vertrekt u vanuit gemeente Ede naar een andere gemeente in Nederland? Dan moet u zich in die nieuwe gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij gemeente Ede.

Vertrekt u vanuit gemeente Ede naar het buitenland of gaat u terug naar Oekraïne? Kom naar een van de spreekuren van gemeente Ede om dit door te geven, zie bovenaan deze pagina. Kunt u niet komen? Vul dan dit formulier (pdf, 253 KB) in en stuur dit samen met een kopie van uw identiteitsbewijs per post naar:

Gemeente Ede
T.a.v. Publiekszaken
Postbus 9022, 6710 HK EDE

Werken

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen hier werken. Daarvoor moeten ze zich wel inschrijven in de Basis Registratie Personen van de gemeente waar ze verblijven. Daardoor krijgen ze een BSN en mogen ze hier werken. Vluchtelingen kunnen zelf op zoek naar werk, bijvoorbeeld via het gastgezin. Voor vragen rondom werk of hulp bij het zoeken naar werk kunnen zij een e-mail sturen.

Als u in Nederland gaat werken, bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete. Om een zorgverzekering af te kunnen sluiten zijn een arbeidsovereenkomst, een BSN en een adres in Nederland nodig.

Voor werkgevers

Heeft u interesse om vluchtelingen als medewerker aan te nemen? Dan kunt u zich melden bij het Werkgeversservicepunt Regio FoodValley. U kunt ook contact opnemen via e-mail voor vragen over het in dienst nemen van Oekraïense vluchtelingen.

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst neemt, moet u dat ten minste twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het UWV melden. Meer informatie vindt u op de website van UWV.

 

Hoe lang mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland blijven?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van de Europese Unie. Mensen die onder de richtlijn vallen, mogen tot in ieder geval 4 maart 2023 in Nederland blijven.

Mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne (bijvoorbeeld studenten) vallen vanaf 19 juli niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Deze wijziging geldt niet met terugwerkende kracht. Alle mensen die in Oekraïne recht hadden op (tijdelijk) verblijf en zich voor 19 juli hebben ingeschreven in de BRP, blijven recht houden op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Vanaf 31 oktober hebben Oekraïense vluchtelingen een sticker in hun paspoort nodig om aan te tonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Om een bewijs van verblijf te krijgen moeten zij een afspraak maken bij de IND. Het ophalen van bewijs van verblijf is voor iedereen noodzakelijk. Op de website refugeehelp.nl staat meer informatie over het aanvragen van een bewijs van verblijf bij de IND en het maken van een afspraak.

Krijgen Oekraïense vluchtelingen leefgeld?

Ja, er is daarvoor een regeling. Voor leefgeld zijn vluchtelingen die bij een gastgezin verblijven welkom om naar het loket Aanvullend inkomen op het Werkplein van ons Raadhuis (Raadhuisplein 1, Ede) te komen op dinsdag- en donderdagochtend. Daar zal een consulent samen met de aanvrager het registratieformulier voor leefgeld invullen.

Het is handig om alvast een bankrekening in Nederland te openen om leefgeld te ontvangen. Meer uitleg (ook in Engels en Oekraïens) daarover vindt u in deze flyer (pdf, 398 KB).

Met het leefgeld kunt u eten en kleding kopen. Ook voor uw minderjarige kinderen krijgt u leefgeld. Meerderjarige kinderen moeten zich zelf registeren en ontvangen ook zelf het leefgeld. Omdat u op een particulier opvangadres verblijft, krijgt u daarnaast ook een woontoelage. Met dit bedrag kunt u, als u dat wilt, een bijdrage leveren aan de kosten die uw gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen is 260 euro per maand. Vluchtelingen die bij gastgezinnen wordt opgevangen krijgen daarbij nog een wooncomponent van 215 euro (55 euro voor kinderen).

Bij verhuizing buiten gemeente Ede ontvangt u leefgeld in de nieuwe gemeente vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Mogen Oekraïense vluchtelingen gratis met het openbaar vervoer?

Nee, Oekraïense vluchtelingen kunnen een kaartje kopen van het leefgeld dat ze ontvangen.

Wat gebeurt er met het leefgeld als een Oekraiense vluchteling werk heeft?

Als u gaat werken, dan stopt uw leefgeld. U meldt bij ons dat u werk heeft. Dat kan op een van de spreekuren op het werkplein of via e-mail.

Heeft de opvang van vluchtelingen gevolgen voor mijn uitkering, toeslagen of belastingen?

Nee, niet op de uitkering. Ook de zogenoemde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer iemand met een bijstandsuitkering een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere onderdelen van uw uitkering heeft het geen invloed.

Wat betreft de toeslagen en belasntingen is het Rijk op dit moment de mogelijkheden aan het bekijken.

Geef wel altijd door dat u vluchtelingen bij u thuis opvangt.

Waar kunnen kinderen van Oekraïense vluchtelingen bij iemand thuis naar school of de kinderopvang?

Op 4 april is het onderwijs voor Oekraïense kinderen uit gastgezinnen en vanuit Harskamp gestart in Bennekom (12 tot en met 17 jaar) en Ederveen (4 tot en met 11 jaar).

Voor het vervoer van en naar school zijn de ouders zelf verantwoordelijk. Als het echt niet mogelijk is om vervoer te regelen, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dan kijken we samen met de ouders naar een passende oplossing.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u het beste contact opnemen met de internationale schakelklassen. Kijk voor basisschoolleerlingen op de website van de Schakel. Kijk voor leerlingen van het voorgezet onderwijs op de website van het Streek.

Als het onderwijs gestart is, gaan we kijken naar de eventuele mogelijkheden voor kinderopvang.

Waar kan ik me melden als ik iemand uit Oekraïne in dienst wil nemen of daar vragen over heb?

U kunt zich melden bij het Werkgeversservicepunt Regio FoodValley.

Hoe is de medische zorg voor vluchtelingen geregeld?

Als een vluchteling zorg nodig heeft, kunt u in de meeste gevallen gewoon naar een zorgverlener. Op de pagina van de Rijksoverheid vindt u uitleg over de verzekering. Als u gaat werken moet u een eigen verzekering afsluiten.

Vluchtelingen uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. De zorgverlener vindt het burgerservicenummer (BSN-nummer) vanaf 1 augustus 2022 in de verzekeringsgegevens. Als een zorgverlener het BSN-nummer niet kan vinden in het declaratiesysteem, dan wordt de factuur naar het CAK gestuurd. In dat geval worden de kosten vergoed vanuit een subsidieregeling (Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden).

Komt u ergens niet uit, kunt u altijd contact opnemen met vluchtelingenwerk. U kunt daar terecht op het spreekuur met vragen over Oekraïners in Nederland. Dat spreekuur is voor specifieke vragen, ook over hoe dingen geregeld zijn in Ede. Of als u er via internet niet uit komt en even een deskundige wilt spreken Onze medewerkers hebben overzicht over alle regelingen en zaken waarmee Oekraïners en hun gastgezinnen te maken hebben. Ze hebben niet alle antwoorden, maar kunnen wel meedenken. En ze kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties in Ede en Nederland.

 • Telefonisch spreekuur op 0318-687200, maandag t/m vrijdag van 10.00–13.00 uur.
 • Inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 13.00-16.00 uur, vanaf donderdag 24 maart. Adres: Stationsweg 109, Ede.

Mag ik Oekraïense vluchtelingen opvangen in mijn vakantiehuisje op een vakantiepark?

De opvang van de vluchtelingen is uitgeroepen tot een nationale crisis, en wij willen de opvang zoveel mogelijk faciliteren. Formeel is permanente bewoning niet toegestaan op vakantieparken. In dit geval maken wij hiervoor in de gemeente Ede een tijdelijke uitzondering. Vakantieparken zijn bedoeld voor recreatie. Het beleid van de gemeente Ede staat daarom geen permanente bewoning toe op de vakantieparken. Mensen mogen zich niet inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres van een vakantiewoning. Als wij dit constateren, handhaven wij dit normaal gesproken. Omdat de opvang van de vele vluchtelingen is uitgeroepen tot een nationale crisis, maken we een tijdelijke uitzondering op het beleid voor deze vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in een vakantiewoning is vanaf nu mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De opvang is alleen voor Oekraïense vluchtelingen die rechtmatig in Nederland zijn;
 • De vluchtelingen moeten zich bij de gemeente registreren in de BRP, op het adres van de vakantiewoning;
 • De opvang is voor een periode van maximaal zes maanden.

De gemeente kan op deze manier controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan. In dat geval handhaven wij tijdelijk niet op de bewoning van een vakantiewoning.

Is er ook meer permanente woonruimte voor vluchtelingen?

Oekraïense vluchtelingen kunnen en mogen in Nederland zelf woonruimte huren, kijk voor meer informatie daarover op de site van Refugee Help. Op deze site leest u ook informatie over een (gedeeltelijke) vergoeding van de huurkosten (huurtoeslag). Soms heeft u hier recht op.

Op dit moment voorzien we niet in permanente woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen, het belangrijkste is op dit moment het beschikbaar stellen van voldoende opvangplekken.

Hoe zit het met de aansprakelijkheidsverzekering van de vluchtelingen bij u thuis?

Als uw eigen aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt die is veroorzaakt door een vluchteling die bij u thuis wordt opgevangen, dan kan een beroep worden gedaan op een aansprakelijkheidsverzekering voor vluchtelingen bij de gemeente. U komt daar alleen voor in aanmerking als u als gastgezin bent gemeld bij de organisatie TakeCareBnB en na een gesprek door die organisatie als gastgezin bent goedgekeurd. Daarnaast moeten alle gezinsleden beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG). Schade aan uw eigendommen veroorzaakt door de vluchteling is beperkt meeverzekerd. Uitgesloten is schade die is verzekerd via een andere verzekering, bijvoorbeeld uw inboedelverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering voor vluchtelingen bij de gemeente kent de standaard uitsluitingen van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) en vergoedt bijvoorbeeld geen schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen.”

Wat moet er geregeld worden voor huisdieren die meegenomen zijn door vluchtelingen?

Meereizende dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens en dier. Voor de omgang met honden en katten geldt totdat het onderzoek door de dierenarts is uitgevoerd:

 1. vermijd contact met het dier: niet aaien, kroelen, laten likken
 2. houdt eigen dieren strikt gescheiden;
 3. laat honden aangelijnd uit. Ruim ontlasting altijd op, gebruik daarvoor handschoenen en gooi deze daarna ook weg;
 4. houdt katten binnen;
 5. was na ieder contact met een dier goed de handen;
 6. Meld het hier op : www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/. Zij zullen ook een dierenarts inschakelen voor medische zorg.

Voor andere huisdieren die meegenomen zijn gelden geen extra maatregelen.