Wat is een omgevingsvisie?

Gezamenlijk hebben we in gemeente Ede een flink wensenlijstje: we willen bijvoorbeeld duurzame energie opwekken, mooie natuur behouden, prettig wonen, genoeg werkgelegenheid, ruimte voor duurzame landbouw en ook overal snel, betaalbaar en veilig naartoe kunnen reizen. Toch is de ruimte die we beschikbaar hebben beperkt. Dus we moeten keuzes maken. Hoe we willen dat Ede er in 2040 uitziet? Dat leggen we vast in de Omgevingsvisie. Die Omgevingsvisie moeten we nog maken. We stellen die op samen met u. Bekijk ook onze film over de Omgevingsvisie.

Het doel is dat Ede ook in 2040 een prettige plek is. Om dat te bereiken moeten we nu keuzes maken. Endat is best een uitdaging. De Omgevingsvisie gaat over de volgende thema’s:

Natuur en groen

De gemeente Ede heeft met de Veluwe en de Vallei veel natuur en groen. We zien dat het klimaat verandert en er komen meer mensen in Ede wonen waardoor de druk op de natuur toeneemt. Steeds meer planten en dieren hebben het moeilijk, ook door vervuiling.

Sociaal en gezond

Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid en hoe we samenleven in Ede. Denk bijvoorbeeld aan schone lucht, ruimte voor sport en bewegen, ontmoeten en recreatie.

Woningen en voorzieningen

Onze bevolking groeit en dus zijn meer mensen op zoek naar een betaalbaar huis in een fijne buurt. Ook maken meer mensen gebruik van winkels, sportvelden. en andere voorzieningen. Hoe en waar we nieuwe woningen bouwen, heeft veel invloed op onze leefomgeving. Hoe zorgen we dat het fijn wonen blijft in de gemeente Ede?

Mobiliteit

Ede groeit, dus steeds meer mensen reizen met auto, fiets en openbaar vervoer. Er liggen mooie fietsroutes voor toeristen en voor forenzen. Hoe zorgen we dat we de komende twintig jaar bereikbaar blijven en ruimte geven aan fietser, voetganger, automobilist en openbaar vervoer?

Economie, landbouw en recreatie

Ede is van oudsher een ‘ondernemende’ gemeente met veel grote en kleine bedrijven. Die zitten vaak op bedrijventerreinen, maar ook in de kleinere kernen en het buitengebied. Het aantal boerenbedrijven in de gemeente neemt in af: we willen de ‘blijvers’ een duurzaam perspectief bieden. Onze toeristische sector groeit. Dat heeft allemaal invloed op onze leefomgeving.

Energie

De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we in 2050 alle energie die we in Ede nodig hebben ook op ons eigen grondgebied opwekken. Bijvoorbeeld via wind, zon, waterstof en biomassa. Windmolens en zonnevelden moeten ergens op ons grondgebied een plek krijgen.

Identiteit en herkenbaarheid

Alle ontwikkelingen van woningbouw, duurzame energie, veranderende landbouw en vergrijzende inwoners hebben invloed op onze leefomgeving en op het landschap. Hoe willen we dat de dorpen, ons buitengebied en Ede-stad er in 2040 uitzien?

Denkt u mee?

Met alles wat we in de gemeente doen en willen ontstaat gebrek aan ruimte. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. En dat doen we samen met u als inwoner. Hoe? Bekijk welke activiteiten er op onze planning staat onder Denkt u mee? We nodigen u van harte uit om uw mening te laten horen.