Inkoop Wmo

De gemeente Ede koopt door bestuurlijk aanbesteden onderstaande vormen van dienstverlening in:

  • Ambulante dienstverlening (Ondersteuning en Begeleiding);
  • Thuisondersteuning;
  • Beschermd Wonen.

De gemeente Ede vervult de rol van centrumgemeente voor de Valleiregio. Dat betekent dat Ede ook de inkoop voor Beschermd Wonen uitvoert voor de gemeenten Barneveld, Renswoude, Rhenen en Scherpenzeel. In november 2017 kunnen nieuwe aanbieders zich inschrijven per 1 januari 2018.

Jeugdhulp

Op het gebied van jeugdzorg werkt de gemeente Ede in Jeugdhulpregio FoodValley samen met de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Informatie over inkoop en aanbesteding voor jeugdzorg vindt u op de website Jeugd FoodValley.