Aanmelden als zorgaanbieder

Heeft u interesse  om als nieuwe Wmo-zorgaanbieder aan te sluiten bij het inkoopnetwerk Wmo van de Gemeente Ede? Dan kunt u zich op deze webpagina aanmelden. Voor de aanmelding dient u diverse documenten aan te leveren. Ook is het belangrijk dat u bekend bent en akkoord gaat met de huidige afspraken en voorwaarden voor de dienstverlening.

De aanmeldprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  • U vult het aanmeldformulier in en voegt alle vereiste documenten toe.
  • Wij nemen uw aanmelding in behandeling. U ontvangt een ontvangstbevestiging wanneer uw aanmelding succesvol is verstuurd. Aanmeldingen worden eens per kwartaal in behandeling genomen, volgens dit schema.
  • Wij beoordelen of u voldoet aan alle eisen die de gemeente Ede stelt aan de contractering.
  • Bij een positieve beoordeling van de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Kennismakingsgesprekken vinden plaats in maart, juni, september en december.
  • Indien uw aanmelding (nog) niet aan alle eisen voldoet, ontvangt u een beargumenteerde afwijzing.
  • Na een positief kennismakingsgesprek biedt de Gemeente Ede u een overeenkomst aan.

Momenteel kunt u zich als nieuwe aanbieder voor ‘Ondersteuning en Begeleiding’, ‘Thuisondersteuning’ en/of ‘Beschermd Wonen’. aanmelden via dit aanmeldformulier. Wij raden aan om voor het invullen van het aanmeldformulier, eerst de invulinstructie te lezen.

Aanmeldformulier en instructie

Via deze link gaat u naar het Aanmeldformulier Wmo.

Het aanmelden als nieuwe Wmo-zorgaanbieder vraagt enige voorbereiding. In de aanmeldinstructie vindt u informatie over de vragen die u kunt verwachten, documenten die u dient aan te leveren en voorwaarden die gelezen en akkoord bevonden dienen te worden. Wanneer u de instructie volgt en de voorbereidingen treft, kunt u eenvoudig en snel uw aanmelding in orde maken. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Documenten waar naar verwezen wordt, vindt u op de pagina praktische informatie.