Bestuurlijk aanbesteden

De Gemeente Ede koopt Wmo-dienstverlening in door bestuurlijk aanbesteden. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

  • Keuzevrijheid: De cliënt kiest zelf van welke zorgaanbieder hij gebruik wil maken. Er is daarom geen afname- of volumegarantie.
  • Flexibiliteit: De gemeente en zorgaanbieders overleggen over de inhoud van de proces- en deelovereenkomst. Tussentijds kunnen hier wijzigingen in worden aangebracht.
  • Transparantie: Aanbieders en andere geïnteresseerden kunnen alle relevante informatie op de website van de Gemeente Ede vinden. Denk aan de verschillende overeenkomsten en de agenda’s en verslagen van de fysieke overlegtafels.
  • Tussentijds toe- en uittreden: Alle aanbieders die aan de vastgestelde voorwaarden voldoen, kunnen een overeenkomst aangeboden krijgen. Aanmelden is op elk moment mogelijk. De Gemeente Ede beoordeelt de nieuwe aanmeldingen eens per kwartaal.