Kwaliteitseisen

De Gemeente Ede vindt het belangrijk dat haar inwoners goede en betrouwbare ondersteuning krijgen. Alle aanbieders die aan onze inwoners ondersteuning willen leveren, moeten kwalitatief verantwoorde, cliëntgerichte, doelmatige, doeltreffende en veilige ondersteuning kunnen bieden. De kwaliteitseisen per type dienstverlening staan beschreven in de bijbehorende deelovereenkomst.

Inhoudelijke kwaliteitseisen voor Ambulante Dienstverlening vindt u in paragraaf 6 van de Dienstverleningsafspraken Ambulante Dienstverlening (p. 15 van de deelovereenkomst). Kwaliteitseisen voor Beschermd Wonen vindt u in Bijlage 3: Kwaliteitskader (p. 23 van de deelovereenkomst). De verschillende producten vindt u in Bijlage 2, Productbeschrijvingen iWmo 2.0.

Monitoren

Het monitoren van de kwaliteit van dienstverlening van de professionals vinden wij essentieel. Hiervoor gebruiken wij onder andere de Sociale Kaart Ede. Wij vragen u uw cliënten dan ook te wijzen op het bestaan van de Sociale Kaart Ede.