Overlegtafels

Binnen het bestuurlijk aanbesteden is er zowel een fysieke als een digitale overlegtafel ingericht. Hier wordt met aanbieders over de procesafspraken en inhoudelijke afspraken onderhandeld. Deelname aan de fysieke overlegtafel is niet vrijblijvend. We staan met onze partners voor een forse inhoudelijke en financiële uitdaging. Om die reden vragen we aan onze partners om zich te conformeren aan een meerjarige transformatieopgave.

Afvaardiging

Omdat we niet met alle aanbieders tegelijkertijd aan tafel kunnen zitten, praten we in de fysieke overlegtafels met een afvaardiging van onze zorgaanbieders, om zo te komen tot de inhoud van de deelovereenkomsten. Aan deze fysieke overlegtafels neemt een afspiegeling van de aanbieders deel (naar rato ingeschatte omzet) zodat er zowel grote, middelgrote als kleine aanbieders vertegenwoordigd zijn. Per deelnemende zorgaanbieder neemt één persoon plaats. We hebben een fysieke overlegtafel voor Ambulante Dienstverlening en een fysieke overlegtafel voor Beschermd Wonen. De fysieke overlegtafel kan besluiten om werktafels op te richten.

Digitale overlegtafel

Deze website vervult de rol van digitale overlegtafel. Zo kunt u zich als zorgaanbieder via de website aanmelden als nieuwe aanbieder en stukken bekijken van de fysieke overlegtafels. De agenda’s en verslagen van alle bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een voorstel doen of een signaal afgeven? U kunt dan een e-mail sturen naar sociaaldomein@ede.nl . De gemeente Ede besluit of uw punt op de agenda van de fysieke overlegtafel komt. U krijgt altijd een persoonlijke reactie van ons op uw voorstel of idee.