Bijeenkomsten en vergaderstukken

Op deze pagina vindt u een overzicht van (voorlopige) bijeenkomsten en belangrijke data. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.
Zodra agenda, bespreekstukken en verslagen van een bijeenkomst aanwezig zijn, plaatsen we deze hier. Van de werkgroepen plaatsen we geen vergaderstukken.

We streven ernaar om de stukken uiterlijk twee weken voor de betreffende bijeenkomst te plaatsen.

Fysieke overlegtafel Extramurale Wmo

Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen

Werkgroep Beschermd Wonen