Werkgroepen

Samenstelling Fysieke Overlegtafels en werktafels

Fysieke Overlegtafel Ondersteuning & Begeleiding

Samenstelling:  Opella, Siza, Bethanië, Icare, ’s Heeren Loo, Stichting Vérian, Stichting Philadelphia, RIBW A.V.V., Coöperatie Boer & Zorg, Zorgboerderij de Hooilanden, Malkander

Werkgroep Ondersteuningsarrangement Arbeidsmatige dagactiviteiten

Samensteling:  Gemeente Ede, ’s Heeren Loo (tevens budgethouder), Leger des Heils, Nieuwland, Permar, Philadelphia, Siza, Zorgboerderij De Hooijlanden, De Roek Zorgbedrijf, In Goede Aarde en Eck-stra

Werkgroep Ondersteuningsarrangement Ketenzorg Dementie

Regie en budgethouderschap ligt namens de ketenorganisaties van Dementie Gelderse Vallei bij Opella.
Partners zijn: Opella, Vilente, Icare, Bethanië, Vérian, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Pro Persona.
Samenwerking verder met de gemeente Ede, Menzis en met andere betrokken partijen (zoals Malkander, huisartsen, Sociale Teams).

Werkgroep Ondersteuningsarrangement HH-Begeleiding

N.t.b.

Werkgroep Laagdrempelige Ontmoetingsplekken

Gemeente Ede, Malkander, Opella, Siza, RIBW

Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen

Samenstelling:  Eleos, Lievegoed, RIBW A.V.V., Stichting Parousie, GGZ Centraal, Leger des Heils Gelderland, Malkander

Werkgroep Ondersteuningsarrangement Beschermd Wonen

N.t.b.

Werkgroep Zelfstandige Woonvormen

N.t.b.